Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.


Sinds deze maand steekt het informatieblad in een nieuw kleedje. Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

Voorwoord informatieblad september 2007

“Open Monumentendag (OMD): in Sint-Truiden een traditie!”


Beste Truienaar

Op zondag 9 september 2007 vindt in Vlaanderen voor de 19e keer Open Monumentendag (OMD) plaats. De stad Sint-Truiden doet ook weer mee, al voor de 19e keer, en is daarmee één van de weinige steden in Vlaanderen, die jaarlijks hebben geparticipeerd.
Hiervoor werden wij vorig jaar - en dit al voor de tweede keer - beloond met het slotfeest van OMD voor heel Vlaanderen dat toen plaatsvond in het kasteel van Duras.

Wij hebben als stad Sint-Truiden niet enkel heel wat te bieden op het vlak van monumenten, zowel in privé-bezit, als in handen van de overheid en de stad Sint-Truiden (Sint-Truiden is de 7e monumentenstad in Vlaanderen en de 1e in Limburg), maar voeren ook een echt monumentenbeleid.
Buiten een structuur met een cel monumentenzorg en de erfgoedcel, investeren wij jaarlijks heel wat middelen in restauraties. Hierbij proberen wij een goed evenwicht na te streven tussen ondersteuning van privé-eigenaars en eigen initiatieven van de stad en tussen het centrum en de deelgemeenten.
Recent was er bijvoorbeeld de restauratie van de abdijtoren, momenteel is de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de beurt en binnenkort wordt gestart met de binnenrestauratie van het stadhuis.

In dit monumentenbeleid is er ook heel wat aandacht om het (bouwkundig) erfgoed dichter bij de toeristen en de inwoners te brengen. Immers, investeren in monumenten kost veel (belasting)geld en dit moet zo goed mogelijk verantwoord worden naar de bevolking toe, ook naar diegenen, die niet echt wakker liggen van monumentenzorg.
Vandaar de talrijke initiatieven, die de burger bewust moeten maken van ons rijke verleden, zoals deze jaarlijkse OMD en de activiteiten deze zomer rond de provinciale tentoonstelling in 1907.

Ook dit jaar is er rond het thema ‘wonen’ weer een aantrekkelijk en uitgebreid OMD-programma samengesteld, zowel in de historische binnenstad, als in Groot-Gelmen en Velm.
Tot in het weekend van 9 september 2007!

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove/>  
uw burgemeester