In elke gemeente een klokkenluidersmeldpunt

Vanaf zondag 11 december 2022 heeft elke gemeente een zogeheten klokkenluidersmeldpunt, waar zowel interne, als externe werknemers (bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten) inbreuken op de wetgeving kunnen melden. Ook worden klokkenluiders beter beschermd tegen de mogelijke gevolgen van een melding.

“Dat is in essentie de draagwijdte van een beslissing van de Vlaamse regering als gevolg van een Europese Richtlijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Alle inbreuken op de wetgeving en de regelgeving, die in Vlaanderen van toepassing zijn, kunnen gemeld worden.
Het gaat om handelingen, misbruiken of nalatigheden, of ondermijning van de Vlaamse regelgeving
.
Wie een inbreuk meldt, een klokkenluider, krijgt maximale bescherming tegen mogelijke gevolgen. (1)

Ik heb niets tegen deze bijkomende wetgeving, maar we mogen er nu niet van uitgaan dat alle inbreuken of overtredingen zullen achterwege blijven en/of naar boven zullen komen.  
We mogen dat de burgers niet voorspiegelen, niet ‘wijsmaken’.
Mensen blijven mensen en zullen misdrijven, kleinere of grotere, blijven begaan. En dat geldt evenzeer voor ambtenaren en politici.

De keerzijde van dit soort beleidsvoorstellen is dat de burger de indruk krijgt dat er ‘van alles aan de hand is’, ook al is dit niet zo. Dat is bijvoorbeeld de reactie van een aantal werknemers van de stad Sint-Truiden, die afgelopen maandag 12 december 2022 allemaal een mail gehad hebben van de algemeen directeur over deze nieuwe bepalingen. Zij spreken trouwens eerder over ‘een kliklijn’.
Ik weet het, dat klopt niet, dat is perceptie.

Het is zeker goed dat de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden integriteit nu (ineens) hoog aan de politieke agenda plaatst. Zo was er op maandag 12 december 2022 een gemeenteraadscommissie rond dit thema met Roel Verhaert, eresecretaris van de stad Antwerpen. Betrokkene is tevens voorzitter van het Bureau voor Integriteit van de stad Antwerpen en voorzitter bij het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering. Maar dat had ze beter eerder gedaan en ze had vooral een aantal eigen verkozenen ervan moeten weerhouden om zelf zware overtredingen te doen.

Als deze klokkenluidersregeling er eerder was geweest, zouden de Sint-Truidense schandalen dan niet zijn gebeurd? Of zouden ze eerder aan het licht gekomen zijn?
Neen, het is dankzij de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be en ons als VOORUIT-oppositie dat deze calamiteiten aan het licht gekomen zijn, niet meer of niet minder.

Dus: de klokkenluidersregering is een goede aanvulling op het bestaande instrumentarium, maar laten we het niet voorstellen als zaligmakend.”