Steunpunt integriteit: geen goede zaak

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten richt een 'steunpunt integriteit' op. (1)

De bedoeling is om lokale politici duidelijk te maken wat mag en wat niet mag, bijvoorbeeld bij het krijgen van geschenken en/of bij het behandelen van vragen voor een gunst of bij sociaal dienstbetoon.

"Ik vind dit geen goede zaak", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Het versterkt alleen maar het slechte, actuele imago van de politiek en van politici als 'sjoemelaars'.
De enige regel, die in dat soort situaties kan spelen, is gezond verstand en dan zijn er nog altijd collega's-politici met ervaring, die kunnen geraadpleegd worden. Elke situatie kan immers anders en uniek zijn.
Het is in Vlaanderen bijna alsof politici (grote) kinderen zijn, die permanent 'met het vingertje moeten betutteld worden'. En dan verwachten we dat de bevolking vertrouwen heeft in die politici. 

Het is weer een beslissing, die alle of alleszins vele politici publiek zullen verdedigen, maar waarover onder elkaar heel anders zal gesproken worden of zelfs mee gelachen zal worden. Hypocriet dus!

Dus geen steunpunt, wel gezond verstand en politie en justitie, die moeten optreden net zoals bij alle burgers."

www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Pages/Deontologie.aspxof

http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Burgemeesters-en-schepenen-verdienen-respect.aspx