Einde belbussen: begin van de privatisering van De Lijn?

“Voor mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De Lijn zegt niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de overheidsopdracht, die de Vlaamse overheid heeft uitgeschreven.
De risico’s gelinkt aan het bestek zijn te hoog volgens de directie van De Lijn. (1)

Wat een hypocrisie? De Lijn is voor 100% in handen van de Vlaamse overheid.
Wie is wie?

Vanaf 2022 zullen privé bedrijven (mee) instaan voor het vervoer op het platteland, zoals nu gebeurt door de belbussen. Maar ook het vervoer van mensen met een handicap en van leerlingen van het buitengewoon onderwijs zullen via deze procedure gebeuren.

De meeste Vlaamse gemeenten hebben pas recent hun fiat gegeven aan de werking van de vervoerregio’s. Maar vele lokale besturen hadden hun hoop gesteld op het zogeheten vervoer op maat dat nog moe(s)t ingevuld worden. En precies hier gaat de privatisering sterk spelen.

Wedden hoe dat afloopt?
Nog minder en duurder vervoersmogelijkheden voor de betrokken bevolkingsgroepen
.

Terwijl er voorafgaandelijk aan elke privatisering net een politiek debat zou moeten plaatsvinden, gebeurt dat nu sluiks. En zo is dat al in heel wat beleidsdomeinen gebeurd.”