Vervoerregio Limburg: nog vele vragen

Binnenkort moet er beslist worden over het nieuwe Vervoerplan Limburg van De Lijn in het kader van het Decreet Basisbereikbaarheid.
Die beslissing valt in de Vervoerregioraad Limburg, waarin de provincie Limburg en alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.

" Er moet een 2/3 de meerderheid zijn om het vervoerplan goed te keuren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Gaat dit lukken?
Ik wil daar niet op vooruitlopen. Ik ben een grote aanhanger van de lokale autonomie en elke gemeente moet dan ook maar in eer en geweten kunnen beslissen. En ik respecteer altijd gemeentelijke coalitieakkoorden.

MAAR...
Hoe kan je nu op een betere dienstverlening rekenen van De Lijn als de Vlaamse regering al jaren aan het besparen is op het openbaar vervoer?
Hoe kan je nu een nieuw en beter vervoerplan invoeren als het budget hetzelfde blijft?
Rekening houdende met de inflatie, betekent dat zelfs een besparing.
Met datzelfde budget wil De Lijn 7,5% meer reizigers vervoeren via het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

De Lijn gaat met deze nieuwe vervoersplannen uit van bepaalde modellen over het gemiddeld verplaatsingsgedrag van de burger. Met andere woorden, hoeveel personen nemen gemiddeld op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip de bus en/of verplaatsen zich met een ander vervoermiddel.
Met het beperkt aanbod dat er nu is, is dat een verkeerd uitgangspunt.
Het aanbod moet gewoon naar omhoog opdat de burger automatisch de auto meer zou kunnen laten staan.
Het aanbod moet omhoog qua aantal verbindingen en qua tijdstippen
.

Het is ook niet duidelijk wat er met de tarieven gaat gebeuren.
Komt er geen prijsverhoging aan?

Gemeenteraden mogen enkel advies geven en op basis van dat advies bepalen hun afgevaardigden in de vervoersregio hun stemgedrag.
Wat stellen we vast?
De nieuwe vervoerplannen zijn uitgewerkt door de (vorige) Vlaamse regering van N-VA,  CD&V en Open Vld. Dus dezelfde samenstelling als nu. Toch is er heel wat kritiek in diverse gemeenten, waar deze  partijen de lead hebben en/of deel uitmaken van de coalitie.
Sommige van die gemeenten zullen zelfs tegen het nieuwe Vervoerplan Limburg stemmen. Of zullen voor stemmen, maar maken zoveel opmerkingen dat ze in de praktijk tegen zijn.

Er is ook nog het vervoer op maat, maar daar geeft De Lijn nog geen duidelijkheid over. Bovendien kunnen gemeentebesturen daar zelf al dan niet financieel in tussenkomen.
Hier dreigt dan weer de privatisering, onder andere via het inschakelen van private busmaatschappijen en/of taxi -bedrijven ('samenwerking met marktpartijen').

Heel veel onzekerheden dus en zeker geen echt OPENBAAR vervoersplan.
Het is het zoveelste plan waar de burgers heel wat kritiek gaan op hebben en alle politici de handen in de lucht kunnen steken dat zij het niet geweest zijn.
We weten inmiddels hoe dit eindigt."