Een Vlaams subsidieregister: een goede zaak

Er komt een Vlaams subsidieregister.

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “als VOORUIT zullen wij het decreet steunen. Het moet wel over alle subsidies gaan, dus zeker ook over de economische subsidies, onder andere aan bedrijven.

Het decreet lag ter bespreking en ter stemming tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 19 oktober 2021.

“Het centraal en publiek toegankelijk maken van een Vlaams subsidieregister is een enorme stap voorwaarts”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het betekent een volledige transparantie van alle subsidies, onder welke vorm dan ook, die de Vlaamse overheid uitbetaalt. En het verhoogt de politieke controle van de bevolking en van het Vlaams parlement op die subsidies. Bovendien wil Vlaanderen op die manier een evolutie in de subsidiëring bekijken over een termijn van 10 jaar.

Historisch gegroeid, door de politieke sterkte van de Christelijke Volkspartij (CVP), nu Christendemocratisch & Vlaams (CD&V) en de katholieke zuil, is het subsidiariteitsprincipe sterk aanwezig binnen de Vlaamse samenleving.
In die context zijn subsidies een mechanisme om maatschappelijke doelstellingen niet enkel door de overheid te laten realiseren, maar evenzeer door private organisaties, het zogeheten middenveld.

Als VOORUIT zijn wij voorstander dat subsidiestromen op een transparante manier gebeuren. Vandaar dat wij dit ontwerp van decreet ook gesteund hebben steunen na een aantal technische vragen en bemerkingen.

Het is goed dat dit Vlaams subsidieregister zo snel mogelijk opstart en in functie van een permanente, jaarlijkse evaluatie eventueel bijgestuurd wordt. Het is ook een goed voorbeeld voor andere bestuurlijke niveaus: gemeentelijk, zoals Hasselt nu al wil doen (1),
provinciaal, federaal en/of Europees.

Maar partijen en politici moeten dan wel consequent zijn.
De dag nadien ‘was het al prijs’ in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het debat over de huidige crisis in de varkenssector.
16 miljoen euro Vlaamse subsidies is te weinig en dan wordt er onmiddellijk naar de Europese Unie (EU) gewezen dat vandaar uit te weinig gebeurt.
Echt opvallend: dan zijn het juist de partijen, die voor meer vrije markteconomie zijn en die minder overheidsinmenging willen, die (nog) meer subsidies vragen.
Met het Vlaamse subsidieregister, tenminste als het echt en degelijk gaat uitgerold worden, gaan bepaalde politici en/of politieke partijen zichzelf regelmatig tegenkomen.

In de jaren 80 heb ik samen met toenmalig professor doctor Mieke Van Haegendoren enkele werken gepubliceerd rond de macht van de katholieke zuil, maar de tanende macht daartegenover van de politieke vleugel. (2) (3)
Het is een evolutie, die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt.
Het heeft toen heel wat opzoekingswerk gekost, met het subsidieregister zou het vandaag een stuk éénvoudiger zijn om zulk wetenschappelijk werk te verrichten.”

 • (1)’Hasselt controleert hoe subsidies gebruikt worden’, Het Belang van Limburg, dinsdag 19 oktober 2021, pagina 19.
   
 • (2)Mieke van Haegendoren, Ludwig Vandenhove, ’Het verdriet van Vlaanderen? Over de macht van de katholieke zuil’, Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Weesp, 1985.
   
 • (3)Mieke van Haegendoren, Ludwig Vandenhove, ‘Limburg mie land. De Limburgse politieke partijen en hun zuilen’, Limburgs Socialistisch Studie- en Documentatiecentrum Willy Claes, 1985.
   
 • Zie onder andere ook ‘Die verdomde overheid’ van woensdag 21 juli 2021 op deze website.  
   
 • Foto:Shutterstock.com.