Sensibiliseren voor huiskattensterilisatie

“Net zoals in het verleden, ondersteunt de provincie Limburg dit jaar initiatieven van de Limburgse gemeentebesturen om katteneigenaars te overtuigen hun huisdier te laten steriliseren en/of te castreren, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

“Nog maar eens een bevestiging van onze voorloperrol die we als provincie Limburg vervullen op het vlak van dierenwelzijn.

De overpopulatie van huiskatten leidt tot een toename van de zwerfkattenpopulatie in de Limburgse gemeenten, net zoals elders in Vlaanderen.

Het steriliseren en/of castreren van zwerfkatten werpt reeds jaren vruchten af. Tegelijk wordt de populatie echter aangevuld door huiskatten, die aan hun lot worden overgelaten door katteneigenaars,die met ongewenste nestjes zitten.
Asielen en verenigingen dweilen op die manier met de kraan open.

Tot er een sluitende decretale regeling is, blijft er een sterke noodzaak aan sensibilisering van katteneigenaars. En zelfs bij een goede wetgeving zal dit het geval blijven. Immers, regels hebben maar zin als ze gecontroleerd of gehandhaafd worden.

Daarom organiseert de provincie Limburg ook dit jaar weer de Valentijnsactie.
Alle Limburgse gemeenten kunnen er aan mee doen.

Wij hebben in oktober 2017 de gemeentebesturen al aangeschreven met de bedoeling het nodige budget in te schrijven voor 2018.
17 gemeenten hebben interesse getoond en zullen ons binnenkort definitief laten weten of ze deelnemen.
De stad Genk plant een eigen actie.

Dierenliefhebbers kunnen mee trachten hun gemeentebestuur alsnog te overtuigen om aan deze ‘Valentijnactie’ deel te nemen.”

Hoe werkt het?

 • Inwoners krijgen de kans om vanaf woensdag 14 februari 2018 een kortingsbon aan te vragen bij de milieudienst van de gemeente. 
  De kortingen bedragen 25 euro voor een sterilisatie of 15 euro voor een castratie. 
  Reeds met een aantal bonnen kan de gemeente een groot verschil maken in het inperken van de toename van de zwerfkattenpopulatie.
 • De bonnen die aan de inwoners uitgedeeld worden, worden gefactureerd door de Beroepsvereniging voor Limburgse dierenartsen volgens het aantal ingediende bonnen bij de dierenartsen. 
  Een contract wordt vooraf afgesloten met de Beroepsvereniging voor Limburgse dierenartsen.
  Voor meer info: limburgse.dierenartsen@skynet.be.
 • Volgens de aanvragen bij de voorbije actie kunnen we stellen dat een budget van 500 euro (kleine gemeenten) tot 2500 euro (grote gemeenten) aangewezen is.
 • De bonnen zijn geldig tot dinsdag 30 oktober 2018.

“Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering eind vorig jaar al een principiële beslissing genomen heeft over het verplicht steriliseren van katten. (1) (2)
Nu natuurlijk de praktische uitwerking nog.

Er komt hierop kritiek en commentaar vanuit diverse hoeken, maar dat is nu eenmaal democratie.
Het is aan het Vlaams parlement om het definitieve decreet te maken en ik sta aan de kant van de dierenrechtenorganisaties en de dierenasielen opdat het maximaal zou tegemoetkomen aan hun wensen.”

Voor praktische informatie in verband met de Valentijnsactie rond kattensterilisatie kan u terecht bij els.devriese@limburg.be (telefoon 011/23 83 28).

 

(1) Huiskat met uitsterven bedreigd. Het Belang van Limburg, 28-12-2017, p. 5.
(2) Dierenartsen stellen portemonnee boven kattenwelzijn. Het Belang van Limburg, 29-12-2017, p. 4.

Zie ook Limburgse dierenasielen houden hoofd boven water dankzij provinciale steun van 21-12-2017 op deze website.

Tags: