Ecoregelingen landbouw

De Europese Commissie heeft richtinggevend een lijst met mogelijke landbouwpraktijken, die in aanmerking komen voor ecoregelingen, gepubliceerd.
Deze lijst moet als inspiratie dienen voor de invulling van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Een goede zaak”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 3 februari 2021. “Ik ga ervan uit dat we ook in Vlaanderen deze richtlijnen meenemen als we voorstellen uitwerken voor het GLB.
Leefmilieu, klimaat en dierenwelzijn
zijn essentiële elementen voor mij in het dossier dat vanuit Vlaanderen zal ingediend worden.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)

         

    -