(Illegale) waterputten: strenge handhaving graag!

“Met de klimaatopwarming komt de dreiging inzake watertekort steeds dichterbij. Het is dan ook belangrijk om streng op te treden tegen elke vorm van illegaal onttrekken van water uit de bodem of uit waterwegen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg de actuele cijfers qua vergunningen en overtredingen op via een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)

Wat blijkt?
Ten opzichte van 2020 is er in het algemeen een daling van ‘het aantal vergunde en geacteerde installaties voor grondwaterwinning op het einde van het aangegeven kalenderjaar’. Wel is ‘het vergund jaardebiet in miljoen m3/joule, zowel vergunningen, als aktenames’ sterk toegenomen.
De sterkste stijging situeert zich in ‘Land-, Tuinbouw, Bosexploitatie en Visserij’.

Het totaal aantal vaststellingen van overmatig onttrekken van grondwater is eveneens sterk gestegen binnen de landbouwsector sinds 2017.

De landbouwsector voelt zich altijd geviseerd, maar deze cijfers zijn ook weer duidelijk.

Het beleid moet omzichtig omspringen met het verlenen van vergunningen voor waterwinningen. Bovendien is er een strikte handhaving en controle nodig op elke vorm van illegaal onttrekken van water uit de bodem en/of uit waterwegen.
De huidige klimaatsituatie laat geen enkele andere mogelijkheid.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.  

Bijlagen

Bijlage 1: klik hier

Bijlage 2: klik hier