Digitale uitsluiting: Vlaanderen moet ambitieuzer zijn

De Koning Boudewijnstichting (KBS) heeft onlangs ‘de barometer digitale inclusie’ bekendgemaakt.

Mensen, die weinig voeling hebben met digitale toepassingen, lopen een steeds groter risico op uitsluiting”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In een steeds meer digitale wereld worden de al bestaande vormen van sociale ongelijkheid nog vergroot.
Vooral mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau lopen risico’s.

Deze digitale ongelijkheid werkt ook steeds meer de ongelijkheid in de hand bij het gebruik van essentiële diensten. Zo werken meer en meer gemeenten (enkel) digitaal, hetzelfde voor bepaalde brandweer- en politiezones, en blijkt nu tijdens Covid-19 dat nog steeds heel wat schoolkinderen niet beschikken over een personal computer (PC) of laptop.

Ik stelde er op dinsdag 15 september 2020 een mondelinge vraag over aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
In zijn uitgebreid antwoord gaf hij een overzicht van wat hij en de andere Vlaamse ministers nog van plan zijn qua aanpak van de armoedeproblematiek in het algemeen en het terugdringen van de digitale inclusie in het bijzonder. Maar wat ik altijd mis, is een globale, horizontale aanpak en het vooropstellen van duidelijke doelstellingen wanneer Vlaanderen waar en wanneer wil uitkomen.
Er is nog veel werk aan de winkel.”

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord (1)