Dierproeven op honden

Het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica gebruikt nog steeds honden voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt onder andere om het verband tussen epilepsie en hartritmestoornissen vast te stellen.

Ik blijf verdedigen dat dierproeven uitdovend zouden moeten zijn en dat er versneld werk zou moeten gemaakt worden van alternatieve methodes”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik heb geen probleem met wetenschappelijke argumenten. Ik heb wel problemen dat er te weinig ruimte is om ethisch te debatteren over dit onderwerp.
Ik zal hier blijven op hameren tegenover Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

In verband met dit gebruik van honden door Janssen Pharmaceutica heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan de minister.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.

  • Foto: Shutterstock.com.