Uitfasering dierenproeven nog niet voor morgen

Op woensdag 22 september 2021 heeft er een hoorzitting plaatsgehad rond de problematiek van de dierenproeven in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Mijn conclusie is duidelijk: de uitfasering van dierenproeven is nog niet voor morgen als het van de farmaceutica en de wetenschap afhangt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nochtans blijft voor VOORUIT het uitgangspunt: een deadline stellen, weliswaar realistisch, dat er echt moet gestopt worden met dierenproeven."

België staat op de 6de plaats binnen de Europese Unie (EU) als het op het gebruik van dieren aankomt voor wetenschappelijk onderzoek , hoewel er alternatieven voor proeven op dieren bestaan.

Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst en stelde een aantal vragen.

Wie van de sprekers gelooft in een concreet tijdspad of timing om dierenproeven geleidelijk af te bouwen?
Dezelfde vraag voor wat betreft het eventueel werken met quota.

De sprekers uit de industrie en de universitaire wereld zeggen transparant te werken rond dierenproeven.
Waarom kan er dan geen stap verder gegaan worden door vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisaties toe te laten tot advies- of andere comités, die mee beslissen over welke experimenten er al dan niet doorgaan?
Ik ben daar grote voorstander van.

Is er meer steun vanuit de Vlaamse overheid, onder welke vorm dan ook, nodig omtrent het onderzoek naar alternatieven voor dierenproeven? Bijvoorbeeld één of meerdere onderzoeksprojecten vanuit Vlaanderen, die inhaken op het bestaande netwerk van onderzoek naar dierenproeven.

Ik hoor wel dat er goede contacten zijn tussen de industrie en de wetenschap enerzijds en de dierenwelzijnsorganisaties anderzijds. Maar ik hoor evenzeer dat er een enorm grote tegenstelling blijft tussen de medische en de ethische benadering van het gegeven van de dierenproeven.
Ethisch is er een uitfasering in zicht, medisch nog niet
.

De discussie rond het einde van dierenproeven in Vlaanderen is nog niet voor morgen.
Ik denk dat we eerder pas aan het begin van het echte debat in Vlaanderen staan
”, zegt Ludwig Vandenhove. “Deze hoorzitting heeft een aantal interessante pistes aangegeven, maar heeft evenzeer heel wat bijkomende vragen opgeroepen.
Volstaat deze hoorzitting? Zou het bovendien niet nuttig zijn om ze te laten vervolgen door een vergadering, waarbij meer het ethisch aspect aan bod komt.
Nu is het ethische in feite enkel ingebracht vanuit Global Action in the Interest of Animals vzw (GAIA vzw).

België en Vlaanderen hinken meer dan ooit achterop.
Het bijna volledig Europese parlement -667 van de 687 leden-heeft recent een resolutie gestemd, die het gebruik van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek, veiligheidstesten en het onderwijs wil beëindigen. (1)

Wordt ongetwijfeld vervolgd."