Dierenwelzijnsbeleid mag geen toeval meer zijn!

Sp.a-senator en burgemeester van
Sint-Truiden Ludwig/> Vandenhove roept op om de vernieuwing van de provincie- en gemeenteraden in Limburg aan te grijpen om een nieuwe stap vooruit te zetten in het dierenwelzijnsbeleid.
 


In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelt hij voor om via een omzendbrief de installatie van een dierenpolitie in alle politiezones aan te moedigen. “Dierenwelzijn moet een volwaardige bestuurstaak worden. Door een schepen expliciet de bevoegdheid te geven, zoals dat bijvoorbeeld in Antwerpen of Bredene ook gebeurt. Of door zoals in Sint-Truiden in de politiewerking van dierenwelzijn een specifieke bevoegdheid te maken.”

Sinds 2002 registreerde de Sint-Truidense dierenpolitie 2 949 meldingen in verband met dieren. In 85 gevallen werd een proces-verbaal (pv) opgesteld. Daarbij ging het 53 keer om inbreuken op de wet op de dierenbescherming.

Limburg is voortrekker inzake dierenwelzijn

De impact van huisdieren op het leven van de Limburgers is erg groot. In Limburg hebben bijvoorbeeld meer gezinnen een hond in huis (31,8%) dan elders in Vlaanderen (26,2%). Niet te verwonderen dat Limburg vandaag een voortrekkersrol speelt inzake dierenwelzijnsbeleid.

“Denk maar aan het project ‘Dierenark’, waarmee de provincie Limburg sedert juni van dit jaar alle initiatieven gericht op een verbetering van het dierenwelzijn en dierenopvang ondersteunt. De meeste Limburgse steden en gemeenten hebben zich al in dit samenwerkingsverband ingeschreven. Of denk maar aan de dierenpolitie bij ons in Sint-Truiden. De cijfers omtrent de interventies bewijzen dat dit initiatief aan een reële behoefte tegemoetkomt. Sedert de start van de dierenpolitie in de zomer van 2002 krijgt de politie gemiddeld 406 meldingen per jaar over dieren.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Dierenpolitie Sint-Truiden

De Sint-Truidense dierenpolitie bestaat ondertussen 4 jaar. In die periode werden er 2 949 meldingen in verband met dieren verwerkt. “In 2002 kreeg de dierenpolitie 517 meldingen. De daaropvolgende jaren is het aantal meldingen langzaam maar zeker blijven toenemen. In 2006 waren er tijdens de eerste drie kwartalen al 662 meldingen”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

Er werden 85 processen-verbaal opgesteld. Dat komt overeen met 1 proces-verbaal per 28 meldingen. Dat wijst erop dat de functie van de dierenpolitie vooral preventief en in mindere mate repressief is. 53 keer werd een pv opgemaakt voor overtreding van de wet op de dierenbescherming. 

Lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken: feiten waarvan PV werd opgesteld

 

Feit

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

Dierenmishandeling

32%

27%

7%

17%

8%

 

 

Dierenverwaarlozing

16%

13%

33%

22%

8%

 

 

Misdrijven tegen eigendom; vernieling, ...

16%

13%

13%

26%

38%

 

 

Ombrenging van dieren

5%

13%

13%

9%

0%

 

 

Rondzwervende dieren

16%

13%

13%

9%

0%

 

 

Andere

15%

21%

21%

17%

44%

 

Eindtotaal

100%

100%

100%

100%

100%

 

Dierenwelzijn is er voor iedereen

Ludwig Vandenhove/> pleit er nu voor om dierenwelzijn als een apart volwaardig beleidsdomein in te schrijven. Hij ziet twee mogelijkheden: “Door een schepen expliciet de bevoegdheid te geven, zoals dat bijvoorbeeld nu al in Bredene gebeurt en in Antwerpen zal gebeuren. Of door zoals in Sint-Truiden in de politiewerking van dierenwelzijn een specifieke bevoegdheid te maken.  Maar het ideaal is natuurlijk om beide tegelijkertijd te doen. Voor sp.a is dit geen of-ofverhaal, maar een en-enverhaal. Ik ben daarom blij dat Antwerpen alvast het idee gelanceerd heeft om naar het voorbeeld van Sint-Truiden ook in zijn stad een dierenpolitie op te richten”. 

Ludwig Vandenhove/> is ervan overtuigd dat er voor een schepen van dierenwelzijn en/of dierenpolitie nog heel wat werk weggelegd is. “Samen met Jan De Zutter (Antwerpen) en Philip De Coene (Kortrijk) stelde ik in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen alvast een lijst op met voorstellen om het dierenwelzijn te verbeteren. Die lijst heeft niet de pretentie allesomvattend te zijn, maar ze toont wel aan hoe uitgebreid de problematiek wel is. 
Dierenwelzijn gaat nu eenmaal niet alleen over het terugbrengen van verloren gelopen honden of het aanpakken van het zwerfkattenprobleem. Om maar iets te noemen: ook bijvoorbeeld onze kinderen leren omgaan met dieren is een belangrijke taak, waarin scholen, ouders én gemeentebestuur elkaar moeten vinden. Niet alleen in het belang van onze dieren, maar veel meer nog in het belang van onze kinderen zelf!”.

Omzendbrief

Ludwig Vandenhove/> stelt aan minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voor om via een omzendbrief de oprichting van een dierenpolitie in alle zones aan te moedigen: “Vergelijk het met de huidige milieupolitie. Die is er ook voor ons allemaal en niet alleen voor de natuurliefhebbers. Wel, dat geldt ook voor het lokaal dierenwelzijnsbeleid. Dat is niet alleen in het voordeel van wie zelf een dierenvriend is. Iedereen, ook wie zelf geen huisdier heeft, is erbij gebaat. De ervaring leert immers dat hoe diervriendelijker overlastproblemen met dieren aangepakt worden, hoe efficiënter de oplossing blijkt voor iedereen”, zo stelt Ludwig Vandenhove.

Als voorbeeld verwijst hij naar een diervriendelijk zwerfkattenbeleid en naar een diervriendelijke aanpak van het probleem van hondenpoep.

“Een efficiënt gemeentelijk zwerfkattenbeleid zorgt ervoor dat zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd en gecastreerd worden en opnieuw worden uitgezet. De gemeente kan ook actief sensibiliseringscampagnes opzetten om kattenbezitters aan te moedigen hun huisdier te laten steriliseren of castreren. Daartoe kan de gemeente eventueel een betoelaging voorzien.
Een ander voorbeeld: mensen die een hond bezitten, moeten instaan voor het opruimen van de uitwerpselen van hun dieren. Dat is logisch. Ook hier heeft het gemeentebestuur een rol te spelen via campagnes, het plaatsen van voldoende vuilnisbakken en het repressief optreden tegen hardleerse overtreders. Maar hondenbezitters moeten ook de mogelijkheid hebben hun dier te laten rennen en spelen op plaatsen waar dat anderen niet hindert. Zorgen voor hondenweiden waar honden zonder leiband kunnen uitgelaten worden is ook goed gemeentelijk bestuur.”

Dierenpolitie

Misschien belangrijker nog is dat in elke politiezone er politieagenten moeten zijn die zich specifiek met dierenwelzijn bezighouden, zoals dat nu al gebeurt voor milieudossiers. De gespecialiseerde agenten van de dierenpolitie moeten het eerste aanspreekpunt zijn voor klachten in verband met dierenmishandeling en -verwaarlozing en kunnen ook bemiddelend optreden in conflicten over bijvoorbeeld blaffende honden.
Ludwig Vandenhove/> wijst erop dat dit niet inhoudt dat er extra agenten aangeworven moeten worden: “Het is de bedoeling dat in elk korps enkele agenten zich bijkomend specialiseren in dierenwelzijn.  De ervaring in Sint-Truiden leert ons dat mensen soms de regels betreffende dierenwelzijn overtreden zonder dat ze dat zelf beseffen. De rol van de dierenpolitie is dus in eerste instantie preventief en pas in tweede instantie repressief. Daarnaast helpt de dierenpolitie om probleemsituaties op diervriendelijke wijze op te lossen.”