Debat interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog groot succes!

In november 2005 lanceerde burgemeester Ludwig Vandenhove de oproep om een interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog op gang te brengen in Sint-Truiden. “Het is beter te beginnen in de eigen straat, de eigen buurt, de eigen school, … in plaats van grote theorieën en beschouwingen terzake te maken,” aldus Ludwig Vandenhove.


Met deze dialoog werd er nog datzelfde jaar netoverschrijdend gestart binnen het secundair onderwijs van Sint-Truiden. Op dit overleg kwam een visietekst tot stand die een gemeenschappelijke visie weergeeft op hoe we wensen samen te leven in een maatschappij waarin er verschillende culturen en religies en/of levensbeschouwingen aanwezig zijn in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder.
U vindt deze tekst elders op deze website onder de titel ‘Visietekst ‘Samen een stad apart’ ondertekend!’.
Ludwig Vandenhove zei toen al: ”We kunnen nooit meer terugkeren naar een autochtone, monoculturele samenleving. Politici, politieke partijen en instanties die zoiets beweren, maken de burger in feite iets wijs. Daarom is het onze opdracht en de uitdaging om het samenleven in diversiteit zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen ons daarbij niet blind staren op wat ons scheidt, maar ons richten op wat ons bindt.”

Op woensdag 2 mei 2007 kwam er met het debat interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog een vervolg op het ondertekenen van de visietekst ‘Samen … een stad apart’ op 10 mei 2006 door de directies van de scholen van het secundair onderwijs in Sint-Truiden, vertegenwoordigers van de verschillende religies en/of levensbeschouwingen in België en door het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Guy Tegenbos, journalist bij De Standaard, leidde het debat tussen de panelleden. Dit waren Jan Lenaers, hoofd dienst kerkbesturen bisdom Hasselt, namens de Katholieke Kerk, Mouloud Kalaai, secretaris van de Executieve van Moslims van België, Kris Vleugels, voorzitter van de Evangelische Alliantie Vlaanderen namens de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, Sonja Eggerickx, voorzitter van de Unie Vrijzinnige Ondernemingen en Harjinder Singh, vertegenwoordiger Sikhgemeenschap. Professor dr. Patrick Loobuyck van het Centrum Pieter Gillis, Universiteit Antwerpen, nam als deskundige deel aan het debat.

Het debat ging deels over de dialoog die er is tussen de religies en levensbeschouwingen. Is deze dialoog zinvol en tot waar strekt hij? Welk doel heeft zo’n dialoog voor ogen?
Een ander deel van het debat bestond uit thema’s die met het religieuze en levensbeschouwelijke te maken hebben: scheiding van  Kerk en staat en toch subsidiëring door de staat? Wat is de plaats van religie en religieuze symbolen in de (openbare) samenleving?
In het laatste deel werden schriftelijke vragen uit het publiek besproken.

De debatavond is een succes gebleken. Zowel qua belangstelling - er waren een 80-tal aanwezigen - als ook inhoudelijk.

De bedoeling is dat alle partijen de ingeslagen weg verder bewandelen en hun acties verderzetten. 
Naast het multiculturele aspect, dat in Sint-Truiden in het algemeen en door burgemeester Ludwig Vandenhove in het bijzonder al sterk benadrukt wordt, moet er ook meer en meer aandacht zijn voor het interreligieuze.

Een mogelijk nieuw initiatief vanwege burgemeester Ludwig Vandenhove in dit kader is een publicatie in menselijke taal waarin de verschillende religies en levensbeschouwingen naast elkaar gezet worden. “De lezer zal kunnen vaststellen dat er meer gelijkenissen tussen de verschillende godsdiensten zijn, dan verschillen,” zegt Ludwig Vandenhove nog.
Daarnaast speelt hij ook met de idee om een oecumenische viering te organiseren, met alle religies en levenbeschouwingen in Sint-Truiden.