De (Vlaamse) overheid moet kapot!

In totaal zullen er 1 440 personeelsleden afvloeien bij Vlaamse diensten en instellingen tijdens de legislatuur van de huidige Vlaamse regering van N-VA-CD&V-Open Vld (tot eind 2024).
Het gaat om een besparing van 74 880 000 euro. (1)

Schandalig”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“De huidige Vlaamse regering zet het beleid van de vorige gewoon verder.
Rechts wil de overheid gewoon weg om allerlei taken uit te besteden aan de privésector. Het gaat bijgevolg niet enkel (vooral niet!) over een besparing, maar over een bewust beleid.
Uitbesteden en de privésector kosten de belastingbetaler altijd meer dan eigen diensten.

Tegelijkertijd vraagt de nieuwe Vlaamse regering steeds meer van de eigen administraties en instellingen. Op die manier is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen ‘ze werken slecht’ en verder uit te besteden en te privatiseren. Zo komen we terecht in een vicieuze cirkel.

Er zouden geen naakte ontslagen komen.
Dat zou er nog aan mankeren.  Maar het betekent wel structureel afbouwen van de dienstverlening van de overheid. Bovendien betekent dit minder tewerkstellingsmogelijkheden voor jongeren en personen, die op de arbeidsmarkt komen.

Eigenlijk worden heel wat van onze overheidsinstellingen ‘bezet’ door een aantal leidinggevenden (vaak politiek benoemd!), die actief meedoen aan de afbraakpolitiek.
Dat ze dan consequent zijn en zelf vertrekken, want ze doen niet wat ambtenaren zouden moeten doen!"