De Limburgse burgers, kiezers en gemeenten

“Als federaal of Vlaams verkozene werk je voor de burgers, kiezers en de gemeenten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Heel wat van mijn parlementaire vragen als Vlaams volksvertegenwoordiger zijn ingegeven door burgers, die mij suggesties doen als ik aanwezigheidspolitiek doe en/of als ik vergaderingen en/of activiteiten bijwoon. Zo hoort het voor een politicus tussen de mensen.

Maar heel wat van mijn tussenkomsten en/of vragen zijn ook gebaseerd op concrete feiten en/of gebeurtenissen in Limburgse gemeenten. Ja, ik vind het mijn taak om eveneens op te komen voor de belangen van de Limburgse gemeenten.

Een voorbeeld: het Agentschap Opgroeien lanceerde een oproep voor de lokale besturen om te kandideren voor proeftuinen perinatale veerkracht ondersteunend groepsaanbod in Huizen van het Kind.
Deze oproep voor proefprojecten kwam er na de ontwikkeling van een draaiboek voor perinataal groepsaanbod.

Het Huis van het Kind Dilsen-Stokkem diende een project in, maar het werd niet weerhouden voor subsidies.
Waarom niet?
Wat waren de redenen voor de niet-goedkeuring?
Welke projecten werden weerhouden en waarom?
Etc.
De vraag werd mij gesuggereerd door schepen Ingrid Erlingen (VOORUIT), onder andere bevoegd voor Sociale Zaken en Welzijn en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v).