Bart Somers wil niet van wijken weten

De gemeenten Ham en Tessenderlo gaan fusioneren.Omdat zij op vrijdag 31 december 2021 al dan niet beschikten over 30 000 inwoners dreigen zij veel geld - 3 miljoen euro - te verliezen. (1)

In functie van het aantal inwoners neemt de Vlaamse regering een bepaald bedrag aan schuld per inwoner over van gemeenten, die fusioneren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik spreek over gemeenten niet verplichten te fusioneren, maar ze ‘uitkopen’.

Voor nieuwe gefusioneerde gemeenten gaat het om 300 euro per inwoner tussen 25 000 en 29 999 inwoners en 400 euro per inwoner tussen 30 000 en 34 999 inwoners. Dus 100 euro per jaar meer afhankelijk van of de grens van 30 000 inwoners wordt overschreden.     

Ham en Tessenderlo komen al dan niet net een aantal inwoners tekort om in een hogere categorie van schuldafname te vallen.
Ze zullen moeten wachten tot juni 2022 om te weten of het cijfer van 30 025 inwoners officieel wordt
.

Ik heb via een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers gevraagd of het niet mogelijk is om de referentiedatum van vrijdag 31 december 2021 enigszins te verlaten, zodat Ham en Tessenderlo zeker zijn van een hoger bedrag. Hij wil daar echter (voorlopig) niet van weten.

Spijtig voor Limburg en voor Ham en Tessenderlo."

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.