De Europese natuurherstelwet: gaat Vlaanderen weer achter lopen?

Het gaat niet goed met de Europese biodiversiteit.
Het voortbestaan van duizenden plant -en diersoorten staat erg onder druk en de huidige natuurwetgevingen blijken onvoldoende en ontoereikend. Daarom heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel gelanceerd voor een zogeheten natuurherstelwet.

Hoe zal Vlaanderen omgaan met dit initiatief?
Voorziet Vlaanderen de voorgestelde normen te halen?
Is er al overleg geweest met Wallonië (de normen zijn geprojecteerd op België)?
Is er al overlegd met de sectororganisaties?
Hoe zal dit dossier verder aangepakt worden?  
Die vragen stelde ik aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) op woensdag 9 november 2022 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid “, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De landbouworganisaties in het algemeen en de Boerenbond (BB) in het bijzonder hebben al (weeral?) aangegeven dat de vooropgestelde doelstellingen te hoog liggen voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

Het is dus andermaal hetzelfde dan met andere dossiers, zoals het Mestactieplan (MAP) en de stikstofproblematiek: Vlaanderen vindt dat het niet strikt aan opgelegde Europese normen moet voldoen en zoekt naar uitwegen. Bovendien is er het te grote geloof in technologie en wetenschap.

Hoe kan het anders? De antwoorden van minister Jo Brouns liggen in dezelfde lijn als het standpunt van de BB.

Waarom keuren onze Belgische en Vlaamse Europese parlementsleden telkens de principes goed op Europees niveau en gaan ‘de poppen aan het dansen’ als het (vooral) Vlaams concreet moet vertaald worden? Ik vind dit geen ernstige manier van aanpak. Zo blijven we een ander, duurzaam landbouwmodel steeds maar voor ons uitschuiven.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)