Milieumaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Enkele weken geleden is er forse kritiek geweest van een aantal milieuorganisaties hoe de verschillende Europese Unie (EU)-lidstaten het GLB concreet plannen in te vullen.

“De milieusector heeft vooral vragen bij het gebrek aan maatregelen om de natuur- en landbouwgebieden te beschermen en te herstellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Eén van de belangrijkste en gemakkelijkste maatregelen voor klimaat- en biodiversiteitsherstel is de grootschalige - opnieuw - vernatting van veengebieden. Het kan voor de landbouwers via het GLB ook een alternatieve bron van inkomsten vormen.
Het herstel van die gebieden is belangrijk in de strijd tegen de klimaatcrisis en om overstromingen en droogteperiodes te milderen
.

Ik stelde een vraag om uitleg aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) tijdens de  Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 4 mei 2022 over deze aangelegenheid.

In welke mate zal er in het Vlaams GLB aandacht zijn voor deze problematiek en wat is de verdere timing ter zake?”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)

  • Foto: unsplash.com, Elly Kelder.