Vooruit naar een ander landbouwmodel

Ward Van Hassel, fractieadviseur Vlaams parlement VOORUIT en Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger hebben samen een artikel geschreven over een Socialistisch landbouwbeleid.

De bijdrage staat in het maandblad Samenleving & Politiek (SAMPOL) van april 2021. (1)

Hieronder vindt u de integrale tekst.

 

  • (1)’Vooruit naar een ander landbouwmodel’, Samenleving & Politiek (SAMPOL), april 2021, nummer 4, 2021, jaargang 28, pagina’s 54 tot en met 59.
     
  • Zie onder andere ook ‘”Landbouw moet kleinschaliger”’ van donderdag 26 november 2021 op deze website.  
     
  • Foto: sampol.be.