Circussen moeten ‘beschermd’ worden

“Circussen zijn een oude traditie en ze moeten ‘beschermd’ worden.
Het is een vorm van cultureel erfgoed”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het optreden van Circus Rose Marie Malter in Sint-Truiden (van woensdag 16 tot en met zondag 20 mei 2012).

“Het circus Rose Marie Malter houdt zich aan de regel, die wij in Sint-Truiden opleggen dat er geen wilde dieren mogen optreden.
Telkens als er een circus toegelaten wordt in Sint-Truiden, wordt er bij het opbouwen ervan controle gedaan door de dierenpolitie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
De uitbaters worden hiervan duidelijk op voorhand op de hoogte gebracht.

 

 

 

 

Persoonlijk ben ik er voorstander van dat in het kader van het algemeen cultuurbeleid - uiteindelijk zijn circussen cultuur - een kader uitgetekend wordt waarbinnen circussen kunnen overleven in Vlaanderen.
Het respecteren van het dierenwelzijn (dus zeker geen acts met wilde dieren) is essentieel en zo goedkoop mogelijk en zelfs gratis toegang verlenen voor kinderen, om hen ermee te laten kennis maken, zou een andere voorwaarde kunnen zijn. Zo kunnen momenteel kinderen tot 12 jaar gratis naar het circus Rose Marie Malter (per volwassenen mogen er drie kinderen mee). In ruil voor het respecteren van deze afspraken, zou de Vlaamse overheid de circussen (meer) kunnen subsidiëren en zou er eveneens een tegemoetkoming kunnen gebeuren door gemeenten en steden.
In het programma van Lijst Burgemeester voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zal ik laten inschrijven dat enkel circussen, die aan deze twee voorwaarden voldoen, nog zullen toegelaten worden in Sint-Truiden.
In ruil voor de gratis toegang voor kinderen, bepleit ik een vermindering van het standgeld.

 

 

We moeten als overheid weten wat we willen als we tradities, zoal circussen, in stand willen houden.
Het gaat vaak over families, die dit al van generatie op generatie doen, en die het heel moeilijk hebben om hun ‘stiel’ in stand te houden.

 

 

En nog dit: als sp.a zijn wij om diverse redenen gekant tegen de bouw van een nieuwe sporthal op de veemarkt, maar onder andere ook omwille van het verlies aan parkingplaatsen en het verlies van deze traditionele locatie om circussen te organiseren.

 

 

Binnen goede afspraken en regels blijven circussen voor mij dus welkom in Sint-Truiden.”

 

 

 

In Het Nieuwsblad van vrijdag 11 mei 2012 wordt burgemeester Ludwig Vandenhove als volgt geciteerd: In Sint-Truiden lijkt het circus dus ook weer welkom. Vooral het welzijn van de dieren zorgde de laatste jaren voor heel wat commotie, met burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) op kop, in de fruitstad. 'Met de aanvraag lijkt nu alles in orde en het gezelschap mag zijn shows dan ook opvoeren. We zullen wel controles uitvoeren en er op toekijken dat alles correct verloopt. Ook met de dieren.'

 

Zie ook de website www.circusrmmalter.com.

 

 

Zie ook de tekst ‘Circussen nog steeds welkom in Sint-Truiden!’ van 4 november 2008 op deze website.