Charter werftransport: meer veiligheid aan de scholen

De sp.a fractie heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 17 februari 2020 voorgesteld om een ‘Charter werftransport’ goed te keuren en af te sluiten met de BouwUnie, de Vlaamse Confederatie Bouw en Fema (beroepsvereniging van de bouwhandelaar).

“De bedoeling is om minder werftransport in de buurt van de schoolomgevingen te hebben.
Als sp.a willen we alles doen om veilige schoolomgevingen te bekomen”, zeggen fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De uitgangspunten van het charter zijn:
-geen werftransport tijdens het begin- en het einduur van de scholen op werven gelegen in schoolomgevingen;
-geen werftransport met tractoren in bebouwde kom en schoolomgevingen;
-de gemeente voert hierrond een actieve communicatie naar alle betrokken actoren en duidt een aanspreekpunt aan;
-inspanningen om de werfroutes proper te houden én stofbindend te vermijden door afdekking van ladingen.

De voltallige gemeenteraad ging akkoord met het voorstel.

“Vrij uitzonderlijk dat de meerderheid een voorstel van sp.a goedkeurt”, besluit Ludwig Vandenhove.
“We zullen de uitvoering ervan strikt opvolgen.”

Hieronder vindt u het toegevoegd agendapunt van de sp.a fractie.