Cartoon: vzw Kant in Vlaanderen welkom in Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

 

 

De cartoons van 2005, 2006 en 2007 werden telkens tentoongesteld. In 2005 en 2006 werd er zelfs een cartoonboek gedrukt.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove wil van Sint-Truiden opnieuw het kantcentrum van Vlaanderen maken. Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft hiertoe onder andere het voormalige Refugiehuis Ursulinen in erfpacht genomen.

 

 

Deze maand schrijft
Ludwig Vandenhove hierover een bijdrage in het driemaandelijks tijdschrift Filum voor Kant in Vlaanderen vzw.

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst

 

 

vzw Kant in Vlaanderen welkom in Sint-Truiden!

 

 

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft het voormalig Refugiehuis van het klooster Ursulinen in erfpacht genomen.
De vzw Kant in Vlaanderen krijgt hierin een belangrijke plaats en rol.

 

 

Sint-Truiden is jaren de bakermat van de kant in België en Vlaanderen geweest dankzij de eerwaarde zusters Ursulinen.
Tientallen meisjes hebben daar de kantkunst geleerd.

 

 

Nu het voormalig Refugiehuis van de zusters Ursulinen in de Clockemstraat in erfpacht genomen is door de stad Sint-Truiden met de bedoeling er een kantcentrum uit te bouwen, kan de stad Sint-Truiden deze rol opnieuw opnemen.

 

Het huidige klooster aan de Ursulinenstraat zal in de toekomst plaats maken voor een bouwproject met een gemengde functie van handel, diensten en wonen. Het voormalige Refugiehuis blijft echter in zijn oorspronkelijke toestand bewaard en is door de vzw Vereniging van zusters Ursulinen voor een periode van 50 jaar in erfpacht gegeven aan de stad Sint-Truiden tegen de jaarlijkse betaling van 50,00 EUR.
De stad Sint-Truiden geeft op haar beurt een gedeelte van het gebouw in erfpacht aan de vzw Kant in Vlaanderen en de vzw Museum Vlaamse Minderbroeders voor een symbolische euro.

 

 

 

 

 

De stad Sint-Truiden heeft de bedoeling om - naast het eventueel vestigen van een aantal stadsdiensten, die nauw samenhangen met historische gebouwen, zoals bijvoorbeeld de erfgoedcel en de dienst monumentenzorg (wordt verder onderzocht) - hier een aantal functies rond kant uit te bouwen. Gedacht wordt onder andere om de afdeling kant van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) daar onder te brengen, cursussen en workshops te organiseren, tentoonstellingen rond kant te houden, etc.
Hierbij zal er nauw samengewerkt worden met de vzw Kant in Vlaanderen, die zich in dit Refugiehuis zal vestigen en zelf ook een aantal eigen activiteiten zal ondernemen, al dan niet in samenwerking met bepaalde diensten van de stad Sint-Truiden, zoals de erfgoedcel.

Een ander idee is het organiseren van diverse tentoonstellingen, onder andere in het kader van het jaarlijkse erfgoedweekend en in functie van de diverse groene ruimtes, die de stad Sint-Truiden heeft (stadspark, vesten), workshops en een kunstroute doorheen Sint-Truiden. Ook zullen instanties en verenigingen, die nu al actief zijn op het vlak van kant in de meest brede betekenis van het woord in Sint-Truiden, zoals de HABK, de kantklosclub ‘De Smis’ in Velm, etc., hierbij betrokken worden.

 

 

Via deze operatie slaagt de stad Sint-Truiden er tevens in om een belangrijk historisch gebouw in het centrum van de stad te behouden voor de toekomst, wat, gezien de functie van de stad Sint-Truiden als cultureel-religieus centrum, zeer belangrijk is. Door de erfpachtovereenkomst met de vzw slaagt de stad Sint-Truiden er bovendien in om dit te realiseren zonder veel bijdragen van de Sint-Truidense belastingsbetaler.
De herinnering aan kloosterordes levendig houden - naarmate er bepaalde religieuze gebouwen dicht gaan en/of kloosterordes verdwijnen en/of verhuizen - is één van de uitdagingen voor de stad Sint-Truiden.
Uiteraard kan dit het best via gebouwen en/of andere materiële en/of uiterlijke tekenen.

 

 

In dit Refugiehuis wil de stad Sint-Truiden eveneens een zo nauw mogelijke samenwerking met de vzw Museum Vlaamse Minderbroeders opbouwen. De vzw Museum Vlaamse Minderbroeders beschikt immers over een unieke collectie liturgisch textiel. Ook deze zal, samen met de vereniging Kant in Vlaanderen, op regelmatige tijdstippen kunnen tentoongesteld worden in dit voormalige Refugiehuis.

 

 

Deze erfpachtovereenkomst past perfect in de ambitie van de stad Sint-Truiden om zich verder als religieus-cultureel centrum te ontwikkelen. Kortom, een nieuwe uitdaging voor de stad Sint-Truiden in het algemeen en voor al wie met cultuur en toerisme bezig is in het bijzonder.
Een extra troef voor de stad Sint-Truiden!

 

 

Dankzij en met de medewerking van de vzw Kant in Vlaanderen moet Sint-Truiden opnieuw het kantcentrum van Vlaanderen worden!

 

 

Zie ook onder andere de tekst ‘Stadsbestuur Sint-Truiden neemt voormalig Refugiehuis van klooster zusters Ursulinen in erfpacht!’ op deze website.

 

 

Indien u een exemplaar van dit tijdschrift wenst, dan kan u er één aanvragen via burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

 

 

 

 

Tags: