Cartoon: ontmoetingshuis voor personen met psychiatrische problemen ‘Trefpunt’ onlangs geopend!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden. 

 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!

Ontmoetingshuis voor personen met psychiatrische problemen ‘Trefpunt’ onlangs geopend!


 

Als burgemeester wil ik dat Sint-Truiden een stad blijft waar verdraagzaamheid, tolerantie, openheid en hulpvaardigheid hoog in het vaandel gedragen worden. Deze verdraagzaamheid geldt ook ten aanzien van (ex-)psychiatrische patiënten. Deze mensen zijn steeds welkom in Sint-Truiden!
Toen in het Vlaams Blok-krantje ‘Blokhart’ in oktober 2003 een artikel verscheen waarin onder andere psychiatrische patiënten werden afgeschilderd als een gevaar voor de maatschappij, heeft de sp.a-fractie van Sint-Truiden dan ook onmiddellijk een klacht ingediend tegen Vlaams Blok-politica Marleen Beckers-Govaerts. Wij nemen het niet dat sommigen individuen en/of groepen de Truienaren proberen op te zetten tegen specifieke groepen van mensen, hier in het bijzonder de psychiatrische patiënten.

De psychiatrie is al jarenlang onlosmakelijk verbonden met de stad Sint-Truiden. Al eeuwenlang is onze stad bekend voor de opvang van geesteszieken. Zij voelen zich thuis in Sint-Truiden en de Truienaar stelt zich uiterst verdraagzaam op tegenover hen.

Er wordt al jaren naar gestreefd om de (ex-)psychiatrische patiënten zoveel mogelijk te integreren in de huidige samenleving.

Dat dit echt wel nodig is, blijkt uit de recentste Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)-gegevens. Vlamingen willen het liefst iemand naast zich wonen hebben die net is zoals zij en zouden het minst graag naast mentaal gehandicapten en gezinnen, die leven van een bijdrage van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), wonen.

Ik ben dan ook bijzonder blij dat het netwerk geestelijke gezondheidszorg Sint-Truiden (Bewust, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG), Psychiatrisch Centrum Ziekeren en Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria) een nieuw initiatief op touw heeft gezet.
Er werd een ontmoetingshuis geopend, gelegen aan de Ziekerenweg 15, waar iedereen vrijblijvend kan binnenstappen. In dit ‘Trefpunt’ kunnen mensen die het psychisch moeilijk hebben en op zoek zijn naar contact en vrijetijdsinvulling mensen uit de buurt, vrienden, familieleden en andere geinteresseerden ontmoeten.
‘Trefpunt’ biedt een aangepast vrijetijdstraject aan, niet alleen binnen het ontmoetingshuis, maar op termijn ook in samenwerking met de stadsdiensten zoals het cultuurcentrum, de Haspengouwse Academies en het reguliere Truiense verenigingsleven.

Dit netwerk tussen instellingen, die zich met psychiatrie bezighouden, is trouwens uniek voor België en Vlaanderen. De verschillende bevoegde ministers, die Sint-Truiden achtereenvolgens al bezocht hebben, bevestigen dit steeds opnieuw.

Normaal zijn subsidies de noodszakelijke stimulans tot samenwerken, in Sint-Truiden gebeurt dit spontaan.

Om de psychiatrische patiënten nog meer welkom te doen voelen in Sint-Truiden, heeft het stadsbestuur op zijn beurt een nieuw initiatief genomen.
Het gaat om een nieuw subsidiereglement, waarmee het stadsbestuur het Truiense verenigingsleven als samenwerkende partner wil stimuleren om de werking van het vrijetijdsgebeuren in Sint-Truiden (nog) meer open te stellen voor personen met een psychische of fysieke handicap.
Toegang hebben tot het verenigingsleven, de bibliotheek, een sportcomplex, het cultuurcentrum,… zijn basisrechten voor iedereen. Voor mensen met psychische of fysieke beperktheden is dit echter niet altijd een evidentie omdat de organisatie en/of de fysieke toegankelijkheid niet altijd en voor elke doelgroep gebruiksvriendelijk is.
Daarom biedt het stadsbestuur een extra ondersteuning aan aan verenigingen die hun werking openstellen voor mensen met beperktheden.
Verenigingen kunnen vanaf 2007 vier keer per jaar aanspraak maken op een bijkomende subsidie van telkens 75,00 EUR per activiteit als zij naast hun gewone leden, ook mensen met een handicap of mensen met een geestelijke beperktheid betrekken in hun activiteit.
Het stadsbestuur hoopt met deze extra ondersteuning de integratie van personen met (psychische) beperktheden te vergemakkelijken en ook verenigingen te stimuleren om meer aandacht te hebben voor deze doelgroepen.

Dit ontmoetingshuis ‘Trefpunt’ is slechts een beginpunt.
Naar de toekomst toe zou dergelijke ontmoetingsruimte meer centraal, in het centrum van de stad, moeten gelegen zijn, zodat de drempel voor de gemiddelde Truienaar lager wordt. Waarom bijvoorbeeld niet het jeugdhuis ‘De Resoor’ multifunctioneel gebruiken: tijdens de dag als een soort ontmoetingsplaats voor (ex-)psychiatrische patiënten en Truienaren en in de weekends voor de jeugd? Is er een mooier voorbeeld van integratie en/of inclusief beleid?

Met de opening van het ontmoetingshuis ‘Trefpunt’ en de goedkeuring van bovenstaand subsidiereglement hopen zowel het netwerk geestelijke gezondheidszorg als het stadsbestuur de integratie van personen met psychische moeilijkheden in onze samenleving nog te stimuleren zodat deze mensen zich nog meer welkom voelen in onze stad.

Tags: