Cartoon: Nachtwinkels zijn niet meer tegen te houden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!


Nachtwinkels zijn niet meer tegen te houden!

Er wordt, op zijn zachtst uitgedrukt, heel wat commentaar, noem het maar kritiek, gegeven op de aanwezigheid van nachtwinkels in het algemeen en in de stad Sint-Truiden in het bijzonder.

Voor alle duidelijkheid: vaak gaat het zelfs niet om nachtwinkels, maar in feite om winkels, die uitgebaat worden door mensen van vreemde nationaliteit, maar toch in de volksmond nachtwinkels genoemd worden.
Bovendien gaat het om een algemeen fenomeen dat zelfs niet typisch is voor steden en de stad Sint-Truiden, maar zelfs in landelijke (deel)gemeenten vinden we tegenwoordig nachtwinkels of wat ermee gelijk gesteld wordt.


Nachtwinkels zijn een fenomeen geworden waar we als beleid in het algemeen en op het vlak van middenstandsbeleid in het bijzonder rekening moeten mee houden.
Mijn pleidooi is er dan ook een om hier een beleid rond te voeren, in plaats van te doen alsof ze niet bestaan en ze zomaar zullen verdwijnen.

Deze ‘zogeheten’ of echte nachtwinkels doen trouwens steeds meer en meer goede zaken.
We stellen vast, ondanks het feit dat ze grotendeels uitgebaat worden door buitenlanders, ook al omdat Belgen en Vlamingen steeds minder bereid zijn om ’s avonds en/of ’s nachts te werken, het grootste gedeelte van hun cliënteel wel uit autochtone inwoners bestaat.
Er is blijkbaar een wijziging in het koopgedrag, waarin de burger zich meer en meer wendt tot dit soort winkels. Zij vervangen bij manier van spreken de vroegere buurtwinkels, waar de activiteit zich tijdens de dag afspeelde.
In dezelfde zin kan de aanpassing van de ‘wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening’, waarbij benzinestations waar ook allerhande andere zaken verkocht worden, langer open blijven, bekeken worden.

Als stad Sint-Truiden voeren wij een beleid rond deze nachtwinkels en/of winkels, die als dusdanig door de Truienaar beschouwd worden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken inventariseert en volgt de nachtwinkels zeer goed op, zowel qua uitbating en mogelijke overlast, als qua alle mogelijke andere aspecten (sociale omstandigheden, fiscale omstandigheden, dekmantel voor eventuele andere activiteiten, sluitingsuren, aspecten voedselveiligheid, …).
Daarenboven is er onlangs door de gemeenteraad van Sint-Truiden een stedenbouwkundige verordening goedgekeurd, waarbij voor de opening van een nachtwinkel er telkens een specifieke aanvraag moet worden ingediend omdat dit beschouwd wordt als een bestemmingswijziging.
U merkt het: als stadsbestuur voeren wij hier wel degelijk een beleid rond.

Ook de representatieve middenstandsorganisaties, zoals de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en de Verenigde Handelaars, zouden een actief en positief beleid tegenover deze handelsvestigingen moeten voeren.
Zij zijn immers niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en spelen zelfs in op een nieuwe tendens qua koopgedrag.
Mijn houding terzake is dan ook: laten we erover spreken en de zaak zoveel mogelijk proberen in te passen in een beleid in plaats van erover te zwijgen.

Wat dit laatste betreft, stel ik trouwens vaak een heel hypocriete houding vast van sommige personen en/of handelaars, die vinden dat indien zij bijvoorbeeld een handelszaak in de buurt hebben, benadeeld worden door de aanwezigheid van zulke winkels, maar intussen wel huizen verkopen en/of verhuren, vaak zelfs aan woekerprijzen, om deze nachtwinkels toe te laten.
Begrijpen wie kan, of een nieuwe of andere vorm van huisjesmelkerij!

Als stadsbestuur zullen wij, zoals we enkele jaren geleden ook reeds gedaan hebben, een initiatief nemen om eens rond de tafel te gaan zitten met alle betrokken partijen om na te gaan hoe deze nachtwinkels zo goed mogelijk ingebed kunnen worden in het lokaal handelsleven en ook hoe de overlast tot een minimum kan beperkt worden.

Ook al is het de gewoonte dat buitenlanders in groepjes samen troepen, ook in hun landen van herkomst, waar wij vaak op verlof gaan en dat dan als logisch beschouwen, is het begrijpelijk dat heel wat burgers dit als overlast beschouwen, net zoals auto’s die aan en af rijden.
In die zin is het de uitdaging om een gulden middenweg te vinden tussen enerzijds geen of zo weinig mogelijk overlast en anderzijds het koopgedrag respecteren van de gemiddelde Belg.

Uiteindelijk zorgen ook nachtwinkels er mee voor dat de handel en de economie goed draaien!

Tags: