Cartoon: Grote Markt van Sint-Truiden

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Grote Markt van Sint-Truiden

“Gaat het zo erg worden op onze Grote Markt van Sint-Truiden?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.
“Alleszins zoiets gaat het worden.”

“Waarom moeten ‘die platanen’ nu echt weg?
Omdat de CD&V-Open Vld-meerderheid na minder dan 20 jaar de Grote Markt wil aanpassen?
Of omdat zij gewoon alles weg willen wat wij als sp.a gedurende meer dan 20 jaar (mee) gerealiseerd hebben?
Er zijn nu eenmaal maatschappelijke en politieke gegevenheden. Zo worden in normale omstandigheden (zolang bomen gezond zijn bijvoorbeeld) geen beeldbepalende bomen in een historische binnenstad verplaatst omwille van louter economische redenen (onder andere terrassen).
Zeker als dat anders kan opgelost worden, zoals dat tot nu toe het geval is geweest.
Of omdat ze met ‘bloempotten’ willen werken om op onterechte klachten van burgers in te spelen.
Groen en/of een boom mogen niet zomaar kunnen verplaatst worden, dat moeten politici duidelijk aan de burger durven zeggen.
Met de huidige bloempotten in het centrum gebeurt nu al vaak hetzelfde: als een inwoner of middenstander deze wil verplaatsen, gebeurt dat gewoon. En foutparkeerders moeten aangepakt worden door handhaving en controles, niet door kunstmatige obstakels te plaatsen.
Dat is een constante in deze meerderheid: ze kiezen voor populariteit in plaats van voor beleid.

Waar is de visie om meer natuurlijk groen in de stad te brengen?
Ik heb er nog niets van gemerkt.
Buiten (massa’s) bloempotten!?

Laat de bomen op de Grote Markt staan.
Ontwikkel een visie om meer natuurlijk groen de stad, maar ook in buurten en wijken, te brengen. Voorbeelden: kleine subsidies voor stoeptuinen en/of verticale geveltuinen. En begin daar al mee aan/op alle stadseigendommen zelf.
Leg op een aantal plaatsen ‘natuurlijke tuinen’ aan en laat die maar wat ‘verwilderen’: dat is goed voor de CO2-problematiek en is een belangrijke sensibilisering voor de burger.
We zullen maar aan klimaatneutrale leefomstandigheden toekomen als iedereen haar/zijn steentje bijdraagt: de overheid, het bedrijfsleven, de landbouw en de fruitteelt, allerlei organisaties, etc., maar ook de gemeenten en de inwoners zelf.

Onze Grote Markt en het stadscentrum bieden zelfs mogelijkheden om nog aan andere vormen van biodiversiteit te doen, bijvoorbeeld rond bijen.
Er zijn heel wat gemeenten en steden, die bijvoorbeeld initiatieven nemen rond bijen om de bevolking en vooral kinderen er meer vertrouwd mee te maken.
In onze fruitstad past dit nog meer dan elders.   

Ik heb in 2011 als toenmalig burgemeester ‘The Convenant of Mayors’ ondertekend samen met alle Limburgse gemeenten, maar het is daar opvallend stil rond in Sint-Truiden.
Ik zou als gemeenteraadslid eens graag de lange termijnvisie zien, die de CD&V-Open Vld-meerderheid heeft (of niet heeft), om Sint-Truiden klimaatneutraal te maken.
Het laten staan van de platanen op de Grote Markt is alleszins al een goede aanzet.”
 

Zie ook Actie 'Laat staan die plataan' gaat door van 18-05-2015, Cartoon: Bomen op de Grote Markt in Sint-Truiden moeten blijven! van 30-11-2014 en Verkiezingsprogramma sp.a/Lijst Burgemeester op website ‘Het Nieuwsblad’ van 12-09-2012 op deze website.