Cartoon: er is meer dat ons bindt dan wat ons scheidt!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Er is meer dat ons bindt dan wat ons scheidt!

Naar aanleiding van de recente communautaire verhoudingen en ontwikkelingen hebben de burgemeesters Guy Coëme (Borgworm), Charly Moyaerts (Gingelom) en
Ludwig Vandenhove/> (Sint-Truiden) de koppen bij mekaar gestoken.
Het gaat om 3 steden en gemeenten, die een aaneengesloten geheel vormen, maar die bovendien in het verleden ook al op bepaalde vlakken een zekere samenwerking op het terrein gerealiseerd hebben.
De bedoeling is om dit samenwerkingsverband uit te breiden met meer Waalse en Vlaamse gemeenten, maar om ook de samenwerking inhoudelijk en beleidsmatig uit te diepen.

Op dinsdag 4 december 2007 was hierover een persconferentie op het gemeentehuis van Gingelom.
Hieronder vindt u de integrale tekst.

Op het vlak van de brandweer, is er al sedert 1998 een akkoord tussen de brandweerkorpsen van Borgworm en de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.
In het kader van de op stapel staande brandweerhervorming zal deze samenwerking nog uitgebreid worden.

Op het vlak van de politiewerking is er in het verleden ook al vaak samengewerkt tussen enerzijds de lokale politiezone Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/ Remicourt/Waremme en anderzijds de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Het is de bedoeling om ook deze samenwerking verder te zetten en zelfs nog uit te breiden.
Zo zullen er rond de eindejaarsperiode een aantal gezamenlijke acties opgezet worden.

Op toeristisch vlak is de samenwerking tot nu toe relatief beperkt.
Wel is het zo dat de Haspengouwroute per auto door de 3 steden en gemeenten loopt.
De 3 steden en gemeenten, vermits ze alle 3 in/> Haspengouw liggen, hebben de bedoeling om deze samenwerking nog verder uit te bouwen.
Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een gezamenlijke promotiecampagne.
Gedeputeerden van Toerisme van de provincie Luik, Olivier Hamal, en van de provincie Limburg, Sylvain Sleypen, zijn het idee zeer genegen.

Een ander beleidsdomein waar de 3 steden en gemeenten ‘mekaar raken’ is de Koninklijke School voor Onderofficieren Saffraanberg.
De onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem sloten immers de deuren en Saffraanberg werd de enige Koninklijke School voor Onderofficieren in ons land. Nog meer dan in het verleden is dit een voorbeeld van hoe Walen, Brusselaars en Vlamingen samen opleiding volgen en samen werken.

De burgemeesters van Borgworm, Gingelom en Sint-Truiden willen een socio-economische enqûete organiseren over de relaties tussen de beide gemeenschappen in Haspengouw.
Deze enquête, die nog nooit georganiseerd werd, zal onder andere gaan over economische, sociale, culturele, onderwijsgerelateerde, toeristische en ziekenhuisgerelateerde aspecten.
De bedoeling is een kaart op te stellen van deze uitwisselingen en als vertrekpunt te dienen voor een denkoefening die de kwaliteit van de uitwisselingen tussen beide gemeenschappen moet verbeteren op alle vlakken.
Streekontwikkeling eindigt niet aan de (taal)grenzen.
De 3 burgemeesters nodigen zowel hun collega-burgemeesters als de provincies Luik en Limburg uit om hieraan deel te nemen.

Tussen het Koninklijk Atheneum van Borgworm enerzijds en het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden anderzijds zijn er contacten om een zekere samenwerking op touw te zetten.
Hetzelfde geldt voor de lagere afdelingen van de wederzijdse gemeenschapsscholen.
Hoe is het te verklaren dat heel wat scholen in Vlaanderen bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aangaan met gemeenten en steden in Wallonië en/of zelfs in Frankrijk, die veel verder af liggen, en dat er geen of nauwelijks contact is met steden of gemeenten, die op 10 of 15 km/> van mekaar liggen?
Zo’n (taal)uitwisseling is toch zeker even goed.

De burgemeesters van Borgworm, Gingelom en Sint-Truiden zullen ook een brief versturen naar alle Brusselse, Waalse en Vlaamse gemeenten om hen uit te nodigen om een bezoek te brengen aan de regio Haspengouw in het algemeen en de steden en gemeenten Borgworm, Gingelom en Sint-Truiden in het bijzonder.
Ook roepen zij hun collega-burgemeesters in Brussel, Wallonië en Vlaanderen op om zoveel mogelijk scholen, verenigingen en andere instanties bij dit initiatief te betrekken.
De bedoeling van de burgemeesters Guy Coëme, Charly Moyaerts en Ludwig Vandenhove is dat Brusselaars, Walen en Vlamingen mekaar opnieuw leren kennen, misschien zelfs leren ontdekken.
“Hoe kan dit beter dan door met mekaar te praten, met mekaar ‘om te gaan’?”, aldus de 3 burgemeesters.
Door dit soort initiatieven op het niveau van de mensen zelf zullen ze merken dat er veel meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt!
“Laten we toch praten met mekaar, samen oplossingen proberen te vinden, in plaats van mekaar voor voldongen feiten te plaatsen. In een wereld, die steeds OPENER wordt en een Europa dat steeds groter wordt, is praten en samenwerken met andere landen en volkeren meer dan ooit aan de orde. Dan moet dit zeker toch ook kunnen tussen Brusselaars, Walen en Vlamingen. Of: wat veraf is, moet dichtbij toch ook kunnen!”, aldus Guy Coëme, Charly Moyaerts en Ludwig Vandenhove.

Met deze oproep tot samenwerking tussen Wallonië en Vlaanderen in het algemeen en Waalse en Vlaamse steden in het bijzonder en hun inwoners, zijn burgemeesters Guy Coëme,
Charly Moyaerts/> en Ludwig Vandenhove zeker niet aan hun proefstuk toe.
Andere voorbeelden bewijzen dit, zoals het charter d’amitié tussen Borgworm en Gingelom, het gegeven dat heel wat Walen regelmatig de stad Sint-Truiden bezoeken (bijvoorbeeld de zaterdagmarkt) en heel wat Vlamingen het station van Borgworm als vertrekplaats nemen, het feit dat de Universiteit van Luik een akkoord heeft afgesloten met de stad Sint-Truiden in verband met het castreren en steriliseren van katten en de samenwerking tussen de stad Hoei en de stad Sint-Truiden in het kader van het project B-Plus (Beweging voor een federaal België. Samen voor België met toekomst).

 

 

Tags: