Cartoon: Echte campagnesfeer!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Echte campagnesfeer!

Op woensdag 15 augustus 2012 organiseerde schepen Filip Moers al voor de 4e opeenvolgende keer zijn ‘Brunch met Barbecue’ in Château de la Motte in Groot Gelmen (Sint-Truiden).
Met om en bij de 400 aanwezigen werd het weer een groot succes.

“Schitterend weer, lekker en veel eten en drank en een goede sfeer: dat is de samenvatting van deze andermaal succesvolle activiteit.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Schepen Filip Moers en provinciaal sp.a-voorzitter en vice-minister president van de Vlaamse regering Ingrid Lieten deden een welkomstwoord en aansluitend stelde ‘Duizendpoot’ Armand Schreurs de kandidaten voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor.
Elke kandidaat had een aantal vragen beantwoord op basis waarvan Armand hen interviewde.
Het was lachen geblazen, ook al hebben sommige kandidaten tot nu toe weinig of niet in het publiek gesproken.
Armand stelde hen direct op hun gemak.

Met Stevie D. en zanger Freddy Davis zat de sfeer er goed in.
Het werd een echt campagnefeest.”

Tijdens dit evenement werd de campagnecaravan van sp.a/Lijst Burgemeester voorgesteld.
Het is een idee van Gert Stas (3e plaats).
De bedoeling is dat we met deze caravan van activiteit naar activiteit trekken en zoveel mogelijk buurten, dorpen en wijken aandoen. Net zoals de mandatarissen van sp.a/Lijst Burgemeester de afgelopen periode gedaan hebben - tussen de bevolking zijn om te weten wat er leeft - zal dit eveneens het geval zijn met de kandidaten. Vandaar de idee van deze caravan. Deze campagnecaravan had ook al op het Begijnhof gestaan naar aanleiding van de terrasfilm ‘The King’s Speech’ op maandag 13 augustus 2012.

In de periode van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er uiteraard een aantal specifieke activiteiten, maar dit belet ons niet onze traditionele initiatieven verder te zetten. sp.a/lijst Burgemeester is immers eveneens zeer actief in niet-verkiezingsperiodes.

De tot nu toe belangrijkste geplande activiteiten zijn:

  • “Feesten met de burgemeester” op zaterdag 15 en zondag 16 september 2012 in stadsfeestzaal Manège.
  • “Samen met Marleen Thijs…à la table Parisienne” op zaterdag 29 en op zondag 30 september 2012 in de parochiezaal Drie Gezusters, Zepperen-Dorp.
  • “Bal schepen Filip Moers” op zaterdag 6 oktober 2012 in de parochiezaal van Engelmanshoven, Luikersteenweg.

   Zie onder andere ook de tekst “Brunch Filip Moers groot succes!” van 18 augustus 2009 op deze website.