Cartoon: “Met mijn botten in het water”

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

“Met mijn botten in het water”

“Ja, ik heb in mijn beginperiode als burgemeester (midden jaren ’90 van de vorige eeuw) dikwijls met mijn botten in het water gestaan.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Maar ik heb in mijn 18 jarige loopbaan als ‘burgervader’ de problematiek van de water- en modderoverlast in Sint-Truiden  structureel aangepakt.”

Bij actuele water- en modderoverlast op heel wat plaatsen in Vlaanderen is Sint-Truiden nu meestal (soms occasioneel en lokaal, maar uitzonderlijk!) gevrijwaard.
Dit heeft te maken met het gegeven dat we als stadsbestuur hierrond, samen met de Watering van Sint-Truiden en het provinciale steunpunt Land en Water, een visie ontwikkeld hebben en hierin heel wat geld  geïnvesteerd hebben.

Deze aanpak van water- en modderoverlast was voor mij een prioriteit als lokale bestuurder. Nochtans politiek niet zo dankbaar: als burgers onder water en/of modder staan, is het de overheid geweest, als dat niet meer het geval is, vinden ze dat niet meer als logisch. Maar mij geen probleem, daar voor dient de overheid en de politiek.

Gezien ‘mijn terreinervaring’ was ik blij dat ik als gedeputeerde vanaf maandag 3 december 2013 tevens de bevoegdheid over waterlopen kreeg. Bovendien is die verantwoordelijkheid ernstig uitgebreid in het kader van de Vlaamse staatshervorming. En ja, ik ben een politicus van de oude politieke cultuur: ik wil meer macht om er iets concreets mee voor de burger te kunnen doen. De jonge politieke generatie wil dat ook, maar geeft dat niet toe.

De bedoeling is dat we in Limburg van 57 naar 13 waterloopbeheerders voor de onbevaarbare waterlopen gaan. Zo is er minder versnippering en is het mogelijk een meer gestructureerd beleid te voeren.
Er komt meer duidelijkheid voor de burger: één beleid en één beheer voor 1600 kilometer onbevaarbare waterlopen.
Het gaat dan zowel over een gebiedsgerichte aanpak (onder andere meer professionaliteit en goedkoper omwille van globalere aanbestedingen, bijvoorbeeld bij ruimingswerken), als over de watertoetsen, die verplicht zijn bij bouwaanvragen.
Bij de huidige 950 kilometer onbevaarbare waterlopen (de zogeheten 2de categorie, die nu ook al tot de bevoegdheden van de provincies behoort) zouden er ongeveer nog 650 kilometer (de zogeheten 3de categorie, die nu onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen) kunnen bij komen, zodat de provincie Limburg ongeveer 1 600 kilometer waterlopen zal beheren.

Dit versnipperde waterlopenbeheer aanpakken, was één van de doelstellingen van de interne staatshervorming. Met andere woorden , een logischere indeling van de categorieën onbevaarbare waterlopen.
Alleen is het technisch niet te begrijpen dat Vlaanderen de structuur van de wateringen heeft behouden. Politiek wel: Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en minister-president Kris Peeters wilden de  oude landbouwers, die daar dikwijls nog de dienst uitmaken, en dus de Boerenbond, niet ‘tegen hun kar rijden’.

Bij wijze van project zijn we nu al een Wateragentschap Zuid-Limburg (rond de Watering van Sint-Truiden) en een Wateragentschap Noordwest- Limburg (rond de Watering de Dommelvallei) opgestart .
Met de andere wateringen is er op donderdag 23 januari 2014 een overlegvergadering doorgegaan met de bedoeling te bekijken hoe er ook met hen beter en meer structureel kan samengewerkt worden indien ze niet opteren voor de vorm van wateragentschappen.
Voor alle duidelijkheid: de wateringen beslissen autonoom.

Het waterlandschap zal er na 2014 helemaal anders uitzien met meer duidelijkheid voor de burger en een meer uniform en integraal beheer.
Inzake de twee pilootprojecten zet de provincie Limburg de toon voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak met sterke administratieve vereenvoudiging.

Ja, ik zal dus nog vaak mijn botten moeten aantrekken, ook vanuit mijn bevoegdheid milieu en natuur.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook De Weekkrant van 31-01-2014 en Provincie Limburg neemt waterlopen over van 19-12-2013 op deze website.