Burgemeester Ludwig Vandenhove brengt werkbezoek aan nieuwe overstromingszones in Halmaal!

De Watering van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden hebben de laatste jaren heel wat inspanningen gedaan om de water- en modderoverlast zoveel mogelijk te beperken.
We kunnen zelfs stellen - en uiteraard moeten we de natuur zijn werk laten doen, gelukkig maar zou ik zeggen - dat er nu al heel uitzonderlijke weersomstandigheden moeten opduiken, opdat gebieden, die vroeger regelmatig onder water liepen, zoals bijvoorbeeld Bevingen, Halmaal, Metsteren en Velm, nu normalerwijze bespaard zullen blijven van wateroverlast.De Watering van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden zijn van plan om ook in de nabije toekomst dit beleid verder te zetten, zij het, na de grote werken en investeringen van de voorbije jaren, ook via heel wat kleinere projecten, zoals er nu ook al talrijke op het terrein gerealiseerd zijn.Op woensdag 18 april 2007 bezocht burgemeester-senator Ludwig Vandenhove de twee meest recente projecten, meer bepaald de overstromingszones in Halmaal.
Tijdens dat werkbezoek werden niet alleen deze twee nieuwe overstromingszones aangedaan, maar is ook afgesproken dat er de komende jaren nog meer inspanningen naar het brede publiek toe zullen gebeuren om uit te leggen welke werken de voorbije jaren allemaal gebeurd zijn en dat deze werken uiteraard op de eerste plaats zijn uitgevoerd tegen de water- en modderoverlast, maar ook steeds een ecologisch aspect en natuurontwikkeling met zich meebrengen.
In die zin is het dan ook de bedoeling om deze overstromingszones te ontsluiten voor zoveel mogelijk groepen: de bevolking in het algemeen en scholen, groepen, verenigingen, individuele bezoeken, etc. in het bijzonder.

Er wordt zelfs gedacht - naast het actualiseren van de vorig jaar uitgegeven brochure en het samenstellen van educatieve pakketten - aan het specifiek aanleggen van een wandelroute, die bijvoorbeeld verschillende realisaties op het vlak van water- en modderbeheersing met mekaar zouden kunnen verbinden.


Met deze twee nieuwe projecten en de afwerking van het project op het domein Speelhof in de tweede helft van het jaar 2007, vormt Sint-Truiden nog meer dan nu een voorbeeld voor de problematiek van de water- en modderbeheersing in Vlaanderen.