Blijven patrijzen bejaagbaar of niet?

De collega’s van Groen in het Vlaams parlement willen de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort.

Er moet alleszins iets gebeuren”, zegt Vlaams sp.a-parlementslid Ludwig Vandenhove.

Groen heeft een voorstel van decreet tot wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 ingediend ‘wat de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort betreft’.

“Ik heb begin dit jaar al een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over het patrijzenbestand in Vlaanderen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Toen was de conclusie al dat “het dringend tijd wordt dat er degelijke cijfers komen om het beleid op af te stemmen”.
Elk ernstig beleid vertrekt met een goede analyse.”

In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie was er unanimiteit op woensdag 23 september 2020 om rond de problematiek één of meer hoorzittingen te organiseren.

Snel werken, is de boodschap”, zegt Ludwig Vandenhove.
(Een)hoorzitting(en) moeten ervoor zorgen dat de patrijzenproblematiek zo zakelijk mogelijk benaderd wordt en dat het debat niet vervalt in emotionaliteit, zoals al te vaak gebeurt als het gaat over jacht. Daarom moeten we zeker zorgen dat alle betrokkenen aan het woord komen.

Als er geen patrijzen meer zijn, heeft de bejaging erop ook geen zin meer. Dus moet er zeker nagedacht worden over een al dan niet tijdelijk jachtverbod.