Biodiversiteit onder water

“Er wordt veel gesproken over het biodiversiteitsgegeven in de bodem en aan de oppervlakte. Denken we maar aan het actuele en maatschappelijke debat rond de Europese herstelnatuurwet. Maar ook de biodiversiteit onder water is belangrijk en wordt bedreigd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wij hebben als mensen al genoeg onze planeet op alle mogelijk manieren beschadigd. Maar blijkbaar weten we van geen ophouden. Moeten de oceanen en de zeeën er nu ook nog aan geloven? Of zelfs het heelal?

Met deze wetenschap in het achterhoofd wil de Europese Unie (EU) de controle op de overbevissing versterken en de traceerbaarheid verbeteren. De EU wil daartoe onder andere meer camerabewaking en een nieuw monitoringsysteem invoeren.
Deze maatregelen zullen gelden voor zowel de professionele visserij, als voor de recreatieve sector.

Hoever staat Vlaanderen op dit vlak?
Welke bijkomende inspanningen zijn nodig?
Welke gevolgen zal dit hebben voor de visserijsector?

Ik ondervroeg Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en  Zeevisserij Hilde Crevits (cd&v) tijdens de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement op woensdag 28 juni 2023.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)