Belastingaanslag op onbebouwde percelen: veel vragen rond

De stad Sint-Truiden heeft recent de belastingen op onbebouwde percelen voor 2020 uitgestuurd naar de betrokken gezinnen en personen. Maar er zijn heel wat zaken onduidelijk.

“Principieel is deze ‘activeringsheffing’ bedoeld om speculatie met bouwgronden tegen te gaan, tot zover geen probleem. Maar de tijden zijn enigszins veranderd omwille van de toestand van het klimaat. Zo wordt er aangeraden om precies in bepaalde gebieden niet meer of minder te bouwen.
Dat is een belangrijke inhoudelijke opmerking tegen die belastingaanslag.
Zou de beslissing in die zin niet bijgestuurd moeten worden?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Maar er zijn eveneens een aantal technische bemerkingen te maken. Zo zijn er heel wat belastingbrieven uitgestuurd voor potentiële bouwgronden, die niet aan een voldoende uitgeruste weg liggen, hoewel die voorwaarde formeel in het reglement staat. Hetzelfde voor onder andere achterliggende gronden in woonuitbreidingsgebieden, die niet grenzen aan een weg.
Geldt voor de aanslag 2020 niet meer het oude belastingreglement dat gestemd is door de gemeenteraad van donderdag 19 december 2019?

Wat met de vrijstellingen, die voorheen golden? Bijvoorbeeld voor gezinnen met kinderen of voor aanpalende gronden aan de woning.
In het nieuwe reglement voor de aanslagen van 2021 tot en met 2024 gelden die vrijstellingen niet meer. Maar gelden die dan wel nog voor de aanslag 2020?

Moet het CD&V-Open Vld-N-VA het huiswerk niet overdoen?

Alleszins, wat ik hoor van de bevolking, is dat het bezwaarschriften zal regenen.

Met een lege stadskas probeert de CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid op alle manieren geld binnen te halen.”