Begroting Justitie en Handhaving 2023

Op dinsdag 29 november 2022 vond de bespreking plaats van de Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) Justitie en Handhaving in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.
Omwille van de treinstaking verliep de vergadering online.

Na de toelichting van Vlaams minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deed Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een tussenkomst en stelde hij een aantal vragen.

Deze BBT is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. En daar is niets mis mee, in feite moet dat zo zijn”, zegt  Ludwig Vandenhove.

Wat is de stand van zaken van het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld?
De timing in de BBT verschilt van deze, die gegeven werd op een eerder schriftelijke vraag van mij.
Wat is het nu?
Wordt zowel de evaluatie, als het geüpdatete plan nog dit najaar aan het parlement bezorgd?

De verdere uitrol van Family Justice Centers in gans Vlaanderen is van cruciaal belang.
In het najaar 2023 worden er verschillende nieuwe centra voor intrafamiliaal geweld verwacht in die provincies, die dat nu nog niet hebben.
Deze centra zullen bemand  worden door personeel van het Agentschap Justitie en Handhaving.
In de begrotingstoelichting staat 5 miljoen euro voor die uitbreiding.
Wat wordt vanuit het Agentschap exact voorzien?
Wat dient voor personeel, infrastructuur en/of informatie- en communicatietechnologie (ICT)?
Om hoeveel extra personeel gaat het?
Hoeveel middelen gaan er naar structuren en hoeveel middelen zijn voorzien voor concrete hulpverlening?
Wij blijven signalen krijgen dat de samenwerking met Welzijn nog heel wat verbeterpunten kent.
Hoe ziet de minister dat?
Welke verbeterpunten zijn er nog qua samenwerking? Hoe gaat de minister, die helpen remediëren?

In de strijd tegen intrafamiliaal geweld heeft de minister voorgesteld om te gaan werken met een Global Positioning System (GPS) ten opzichte van bepaalde partners, die opvliegend of agressief zijn.
Dat zou monitoring mogelijk maken, maar het voorstel leidt tot heel wat vragen, onder andere qua privacy.
Hoe staat het momenteel met dat voorstel?
Is een aanpassing van de wetgeving nodig?
Is er overleg met de federale minister van Justitie Vincent Van Quickenborne?
Dient er een overeenkomst afgesloten te worden met het federale niveau?
Zijn er Vlaamse financiële middelen uitgetrokken voor dit project? Hoeveel?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de initiatieven qua bestuurlijke handhaving? (1)
Is er al overleg geweest met federaal om de ontwerpen op elkaar af te stemmen?
Volgens de Vlaamse minister is er een bevoegdheidsoverschrijding vanuit federaal: hoe zal daar verder mee omgegaan worden?

De minister heeft aangekondigd dat er opdracht gegeven is aan grondwetspecialist Stefan Sottiaux om een rechtsvergelijkende studie te maken rond een mogelijke de federalisering van het beleidsdomein Justitie.
Wanneer zal deze studie klaar zijn?
Wat is de bedoeling van de minister met deze studie?
Is dat initiatief geen ‘olie op het vuur gieten’ met betrekking tot een goed samenwerkingsfederalisme inzake Justitie?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe kaderdecreet Vlaamse Handhaving?
Hoe zit het met de implementatiedecreten?
Welke departementen werken goed mee en welke andere minder of niet?
Bent u tevreden over de huidige stand van zaken?
Is er echt een nulmeting geweest, zodat de voortgang meetbaar is?

Hoe zit het met het stroomlijnen van de diverse inspectiediensten en met de werking van de Inspectieraad?

In welke mate is er terugkoppeling naar de lokale politiezones en de gemeenten?
Het is belangrijk dat zij mee zijn met de initiatieven qua betere bestuurlijke handhaving, omdat zij er op het terrein moeten mee werken.

Het blijft ‘een N-VA promotiestunt’ om te spreken over een Vlaamse Justitie.
Die bedenking maak ik mij elke keer bij een bespreking in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.
In feite blijft het beleidsdomein Justitie vooral een welzijnsaangelegenheid. Maar ja het gaat over perceptie: trapt de bevolking in het algemeen en de Vlaming in het bijzonder daarin?”