Stekprojecten: iets structureels?

“Ik hoop het, maar ik vrees dat het eerder weer enkel projectmatig is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Stek’ is een initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke om mensen in kwetsbare posities weerbaar te maken.
Er is 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken.
De bedoeling is mensen in een kwetsbare positie proactief de weg te wijzen naar hulp- en dienstverlening én hen uit hun sociaal isolement te halen.

Er wordt geen engagement tot cofinanciering van de projecten gevraagd van de betrokken gemeentebesturen.
Er is enkel een engagement gevraagd aan de lokale besturen om bij een succesvolle implementatie van een stek-werking in de gemeente op het einde van de subsidieperiode eind 2022, deze stek-werkingen verder te ondersteunen”, antwoordt de minister op een schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove.” Zeer vrijblijvend dus. Zo dreigen deze stek-projecten stil te vallen na twee jaar.”

Bij de aankondiging van de stek-projecten wordt gebruik gemaakt van zeer hoge armoecijfers, zoals:
-65 procent van de rechthebbenden vraagt geen leefloon aan;
-slechts 41 procent van de potentiële rechthebbenden neemt de Vlaamse huurpremie op;
-amper 13,32 procent van budgetmeterklanten de minimumlevering gas opneemt.
“Via mijn schriftelijke vraag wou ik weten hoe de minister aan deze cijfers geraakt, maar vooral welke initiatieven hij wil nemen om specifiek deze aantallen te doen dalen door gezinnen en personen structureel op hun specifieke rechten te wijzen.

Zoals verwacht, is het antwoord hierop zeer ontgoochelend door te verwijzen naar collega’s ministers en andere overheidsniveaus.
De tijd van analyses omtrent armoede moet voorbij zijn, aanpakken is de boodschap”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.