Afschaffing opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen: slecht!

De Vlaamse regering heeft vorige week beslist de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen.

Ik herhaal dat ik dit een slechte zaak vind”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De opkomstplicht is voor mij een basisgegeven in onze democratie. Bovendien is er de geschiedenis: wij hebben als Socialisten ‘gevochten’, letterlijk en figuurlijk, voor de stemplicht.
Is dat dan allemaal voor niets geweest?

Wij geven de tegenstanders van onze democratie, ook al beseffen ze het vaak niet, nog wat meer mogelijkheden in handen om te zeggen “ik ga niet meer stemmen, die politici doen toch hun gedacht”.
Neen, wij doen niet zomaar ons gedacht, wij doen wat we kunnen met de verkiezingsuitslag, met andere woorden met de stemmen, die burgers de diverse partijen en kandidaten geven. En soms is die puzzel heel moeilijk te leggen, dat is het wezen zelf van democratie.

Deze maatregel zal België nog wat ingewikkelder maken.
Wat met de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen?
Wat met Brussel en Wallonië?
Wat met de provincies?
België wordt nog maar eens wat meer feitelijk gescheiden.

Het zullen alleszins totaal andere gemeenteraadsverkiezingen worden.
We zullen de burgers nu tweemaal moeten aanspreken: én om naar de stembus te gaan, én om ze te overtuigen om voor sp.a te stemmen.

Voor mij ook weer toegeven aan een stukje populisme.
Sommige burgers gaan niet graag stemmen, ook al is het maar één of twee keer om de 6 jaar. Dus we gaan het hem gemakkelijk maken, zij/hij mag zelf kiezen om al dan niet te gaan stemmen.

Conclusie: onze democratie schiet er weer bij in door de afschaffing van de opkomstplicht. Maar wie ligt er wakker van? Tot er geen democratie meer is!