5e editie van Odisseaprijs!

Op woensdag 9 december 2009 werd al voor de 5e maal de zogeheten Odisseaprijs bekendgemaakt en uitgereikt in de Belgische Senaat.

Als initiatiefnemer en lid van het organisatiecomité was burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove hierbij aanwezig.

 

Laureaat is dit jaar de heer Matthieu Lonchay, student aan de Universiteit van Luik/ Université de Liège (ULG), met zijn thesis met als onderwerp ‘Précision du positionnement par satellites : influence de la géométrie de la constellation.’

 

 

 

 

 

De Odisseaprijs is een initiatief van Ludwig Vandenhove toen hij tijdens de vorige legislatuur senator was en heeft de bedoeling om een student te belonen, die een eindwerk maakt rond ruimtevaart in de meest brede betekenis van het woord.

 

 

De idee voor deze prijs is ontstaan naar aanleiding van de 1e ruimtevlucht van Frank De Winne en is ook genoemd naar de naam van de missie (‘Odissea’).
Oorspronkelijk was het de bedoeling om van deze Odisseaprijs een prijs van de stad Sint-Truiden te maken. Tijdens zijn eerste ruimtevlucht was Frank De Winne immers inwoner van de stad Sint-Truiden.

 

 

“Vermits ik toen senator was, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om er maar ineens een nationale prijs (prijs van de Senaat) van te maken.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

De vorige legislatuur, toen Ludwig Vandenhove senator was, was hij voorzitter van het organisatiecomité, als federaal volksvertegenwoordiger maakt hij nu nog steeds deel uit van dit organisatiecomité.

 

 

 

 

 

“Na het succesvol verblijf van Frank De Winne gedurende 6 maanden in het Internationaal Ruimtestation/International Space Station (ISS) moeten we van deze prijs nog meer een traditie maken. Immers, door deze prestatie is Frank meer dan ooit een voorbeeld van doorzettingsvermogen, zeker voor de jeugd. Bovendien moeten we wetenschappelijk en industrieel de ruimtevaart in België en Vlaanderen (nog meer) op de internationale kaart zetten dankzij deze unieke gebeurtenis: deze historische kans mogen we niet laten voorbijgaan!
Frank De Winne kan hier perfect de rol van gangmaker vervullen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Uitreiking Odissea-prijs in de Senaat!’ op deze site.

 

 

Zie ook de website www.eurospace.be/odissea.aspx en www.senate.be.