“We hebben er schoon genoeg van”

Dat zeggen federaal sp.a parlementslid Kris Verducykt en Vlaams sp.a parlementslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de terecht gevraagde loonsverhoging van de poetshulpen.

Het gaat over een belangrijk tewerkstellingsproject voor een categorie van werknemers, die het anders moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt de zwaarte van de arbeid serieus onderschat. Inmiddels discussieert de politiek wel over hogere verloningen voor andere beroepscategorieën, zoals overheidsmanagers, maar niet  over een minimale bijkomende financiële tegemoetkoming voor het poetspersoneel (1)”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht van het Studiecentrum Willy Claes verstuurde op maandag 13 januari.

“We hebben er schoon genoeg van ”

Gisteren legden de poetshulpen van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) het werk neer. Een groot deel trekt naar Brussel om daar te betogen tegen de dienstenchequebedrijven. De vakbonden vragen 1,1% meer loon, maar de werkgevers zien daar geen ruimte voor. De staking is de tweede in minder dan een week tijd om de problematiek in de sector aan te kaarten.

De stakers kunnen ook rekenen op steun uit politieke hoek. Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove en Kamerlid Kris Verduyckt  (beiden sp.a) bundelen hun krachten in eenzelfde boodschap.

“Om het met een passend spreekwoord te zeggen: Zowel wij als de poetshulpen hebben er schoon genoeg van”, steekt Kris Verduyckt van wal. “Genoeg van de aanslepende onderhandelingen voor de minieme vraag van 1,1% meer loon. En genoeg van het egoïsme van kapitaalkrachtige mensen dat tot deze patstelling geleid heeft.”

Vlaams of Federaal?

Ludwig Vandenhove heeft vorige week woensdag in het Vlaams halfrond de plenaire vergadering gevolgd waar dit onrecht aan bod is gekomen, onder andere door zijn sp.a- collega Caroline Gennez.
"De poetshulpen eisen een klein beetje meer respect voor de zowel fysiek als mentaal, zware job. Voor het eerst in vijftien jaar vragen ze een schamele loonsverhoging van 1,1%. Dat is net genoeg voor een kopje koffie na een volle werkdag.” aldus Ludwig Vandenhove.

De dag nadien heeft Anja Vanrobaeys (sp.a) in de Kamer aan minister van Werk, Nathalie Muylle, om meer uitleg gevraagd. “Het loonoverleg in de dienstenchequesector moet worden gedeblokkeerd door de minister. Dat de werkgevers voor een eenmalige bonus pleiten is ook een slag in het gezicht van de poetshulpen. De federale minister schoof de hete aardappel door naar haar Vlaamse collega. Wat een schertsvertoning”, aldus Kris Verduyckt.

Sociaal overleg

Ludwig Vandenhove kon het antwoord van Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, niet smaken: “De minister ontloopt haar verantwoordelijkheid door de bal in het kamp te leggen van het sociaal overleg en de federale overheid. Ze zei dat de loonsverhoging sectoraal geregeld moet worden. Terwijl de Vlaamse overheid een systeem met subsidiegeld heeft uitgetekend en dat kan niet.” Minister Hilde Crevits laat haar administratie een rendabiliteitsdoorlichting van de ondernemingen doen. Na de resultaten zal ze bekijken of ze al dan niet extra zal investeren in de sector.

€6,8 miljoen dividend

Eigenaar van het Poetsbureau, het echtpaar Mellemans, besliste op een algemene vergadering van 30 december het kapitaal van de onderneming te verlagen, met als resultaat een betaling van 6,8 miljoen euro aan het echtpaar. Ludwig Vandenhove en Kris Verduyckt reageren geërgerd “Met die 6,8 miljoen euro kon het Poetsbureau al haar huishoudhulpen met gemak vijf maal de gevraagde loonsverhoging geven. Bovendien proberen ze het sectorakkoord te blokkeren.” Vandaag zal ABVV Dienstencheques in Brussel betogen om de wantoestanden aan te klagen, en te eisen voor werkbaar werk en een eerlijk loon.