Annelies Verlinden, doe uw werk NU!

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (cd&v) kondigt in de media aan om in België van 184 naar 40 politiezones te willen gaan.
In Limburg zouden er nog drie politiezones overblijven. (1)(2)

Ministers zouden beter hun werk NU doen en doen wat ze moeten doen in plaats van straffe verklaringen af te leggen over beleid van toekomstige regeringen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is blijkbaar de gewoonte geworden bij de nieuwe generatie politici.

Na alle aankondigingen over fusies van gemeenten krijgen we nu de verklaringen in de pers over de samenvoegingen van politiezones door minister Annelies Verlinden.

Ik ben op zijn zachtst uitgedrukt een koele minnaar van gemeentefusies, maar ik ben dat nog meer van fusies van lokale politiezones.
Er is de zware criminaliteit, zoals de drugsproblematiek in Antwerpen of de cybercriminaliteit, maar dat gaan we niet enkel oplossen door grotere politiezones. 

Wat is de oplossing wel?
Meer financiële middelen en specialisatie bij de federale politie, die de lokale politiezones bijstaan.

De laatste jaren worden er door de federale overheid steeds meer taken afgeschoven naar de lokale politiezones zonder dat ‘er geld meekomt’.
Hetzelfde wat de Vlaamse overheid doet met de gemeentebesturen.

Akkoord met de minister dat er specialisaties moeten gebeuren, zoals bij cybercrime, mensenhandel of drugssmokkel. Maar laat dat dan gebeuren bij de federale politie.
Ons land is dermate klein dat ‘de specialisten’ binnen het uur of maximaal twee uur overal in België kunnen zijn. Bovendien is er de technologie.

Het is natuurlijk gemakkelijk verantwoordelijkheden door te schuiven in plaats van er voldoende financiële middelen voor te voorzien op het niveau, waarvoor je bevoegd bent.

België, de overgrote meerderheid van de gemeenten en steden, is nog altijd een veilig land.
Laten we dat zo houden!
Het onveiligheidsgevoel in een gemiddelde gemeente of stad wordt vooral ingegeven door een subjectief aanvoelen.
Gaan we dat nu nog versterken door de lokale politie heel ver van de burger af te organiseren?
Wat mij betreft neen.

Sinds kort mogen politiezones zich opnieuw zelf bezighouden met de rekrutering van nieuw politiepersoneel.
Een goede zaak. Maar laat dat nu precies een argument zijn voor de minister voor de fusies van politiezones.
Ik citeer: “We kunnen van een zone met 50 mensen niet verwachten dat ze de aanwerving van nieuwkomers op zich nemen.”
Het is het één of het ander.

Ik ben akkoord dat sommige politiezones op dit ogenblik te klein zijn en/of te weinig uitgerust zijn om goed de burger te kunnen dienen op het vlak van veiligheid.
Dan moet dat bekeken worden.
Is een fusie het beste of is een samenwerking de oplossing? Maar dat gegeven is geen reden om ineens een heel grote fusieoperatie van de lokale politiezones aan te kondigen, zoals Annelies Verlinden nu doet.

Sorry, maar voor mij is dit nog maar eens een voorbeeld van een politica, die ineens minister wordt zonder dat ze echt weet hoe ‘politiek werkt’ en hoe het er aan de basis aan toe gaat. Zo gaan we het vertrouwen tussen de burger en de politiek niet herstellen, integendeel.”