“Landbouw en Dierenwelzijn moeten nauwer samenwerken”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (sp.a) op woensdag 22 januari 2020 in de Commissie van Landbouw, Visserij en Landbouwbeleid van het Vlaams Parlement.
Vlaams minister Hilde Crevits antwoordde positief op deze suggestie.

“Concreet ging mijn vraag en suggestie nu over de kalkoenkwekerijen, maar in feite geldt dat voor alle dieren”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Op mijn vraag heeft minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op dinsdag 21 januari 2020 al samengezeten met een vertegenwoordiging van de kalkoenkwekerijen.
Een goede zaak, maar het zou beter zijn dat in de toekomst Landbouw en Dierenwelzijn beter op elkaar zouden afgestemd worden en zulke gesprekken samen zouden verlopen.
De levenskwaliteit van dieren moet zoveel mogelijk parallel lopen met het economisch aspect.

Hilde Crevits antwoordde ook positief op het voorstel om het aspect Dierenwelzijn een bijzonder item te laten zijn op de geplande Vlaamse voedseltop.
“Deze voedseltop moet voor mij draaien rond het thema voedselveiligheid in de meest brede betekenis van het woord. En dierenwelzijn hoort daarbij, want een steeds groter
gedeelte van de bevolking is daarover bekommerd”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De minister zal deze beleidsaanbeveling op mijn vraag eveneens meegeven aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing(VLAM) voor toekomstige promotieacties.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.