‘Porkwars’ en ‘Pigs’

‘Porkwars’ en ‘Pigs’ is een kunstproject in de vroegere gebouwen van GB-Quick, momenteel eigendom van de heer Michel Neven van Electro Neven.
De tentoonstelling is nog te bezichtigen op zondag 10 en 17 januari 2010 van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gaf een aantal beschouwingen bij deze tentoonstelling op zondag 3 januari 2010 om 15.00 uur tijdens de officiële opening.
Hieronder vindt u een aantal elementen uit zijn inleiding.

 

Porkwars’ is een graffitiproject waarbij 17 writers werken afleveren naar het concept van Tom Herck.

 

 

 

 

 

Ik ben bijzonder blij met dit graffitiproject.
De stad Sint-Truiden was één van de eerste steden in Vlaanderen, die graffitikunst gestimuleerd heeft op openbare plaatsen en/of op eigendommen van privépersonen en dit opzet past hier perfect is.
Ere wie ere toekomt: jongerenpreventiewerker Erik Jamar, zelf graffitikunstenaar, is hier de grote stimulator.
In 2006 hebben we een brochure uitgegeven met alle plaatsen waar graffitikunst is aangebracht in Sint-Truiden als een soort wandel- en fietsroute.
Zie de tekst ‘Sint-Truiden komt kleurrijk uit de bus!’ op deze website.
In 2010 wordt dit initiatief hernomen en zal dit vroegere gebouw van GB-Quick, als graffitikunstwerk, erin opgenomen worden.
Door graffitikunst een officiële plaats te geven in Sint-Truiden hebben wij bijna geen last van illegale graffiti.

 

 

Ik wil hier mijn oproep herhalen aan zoveel mogelijk privé-eigenaars om dit ook met hun eigendommen toe te laten, hetzij permanent, hetzij in afwachting van verbouwings- en of nieuwbouwwerken, zoals dit hier het geval is.

 

 

Pigs’ is een communicatieve multimedia installatie van Jos Herck.

 

 

 

 

 

Jos Herck blijft ‘rusteloos voortbeuken op de kunstscène’: geen middelen zijn hem te moeilijk om uiteindelijk zijn ding(en) te kunnen doen.
Jos mag je langs de voordeur buitengooien, dan komt hij langs de achterdeur of de venster terug binnen.
Moesten meer mensen in de samenleving even principieel, doorzettend en volhoudend zijn, het zou misschien moeilijker zijn om onze maatschappij te organiseren (ik zou dat er graag bij nemen, alles heeft zijn prijs!), maar ze zou er een stuk opener en minder onverdraagzaam en minder individualistisch uitzien.

 

 

Ik citeer: De kunstenaar Jos Herck bevraagt en verkent tijdens dit project het belang van de media als communicatieve vorm door onderzoekend de grenzen van de media de doorbreken en deze als artistiek element toe te voegen en zowaar te integreren als kunstvorm.
De Communicatieve Multi Media Installatie “Pigs” staat voor onderzoek en vraagstelling vanuit het gegeven 6 varkens in een geplaatste container Insitu op de parking van de het vroegere Quick restaurant.
De varkens die een onderdeel uitmaken van het project verblijven een tiental dagen op de locatie.
De beschilderde varkens maken deel uit van het media gedeelde van het project, als blikvanger en als materiaal schepper voor de kunstenaar. De natuurlijke drek en het stro van de ligplaats van de varkens in de container wordt gebruikt als artistieke humus en dit als materie en als basis om kunstwerken te produceren.
Van de bewerkte materie worden er beelden geproduceerd en schilderijen gebracht evenals een installatie met een multimediatoepassing. Tijdens het evenement kan men dit proces via streaming volgen op het webadres www.electroneven.be/pigs er worden 4 camera's voorzien op de locatie waarvan er een geplaatst is in het tijdelijk atelier op de locatie zelf. Alle beelden worden opgenomen en dienen om een artistieke videoproductie te maken.”

 

 

Jos Herck gelooft enorm in communicatie en het is misschien een cliché (maar ze dienen om gebruikt te worden, dus met clichés is niets mis!), maar in kunst, zeker in actuele/moderne kunst is de communicatie belangrijk, soms zelfs even belangrijk dan de kunst zelf.
E
n ik ben hier in goed gezelschap door dit te zeggen. Deze week heb ik bijvoorbeeld de tentoonstelling ‘The state of things’ in Brussel bezocht in het kader van Europalia China, waar de curatoren Fan Di’an, Ai Weiwei en Luc Tuymans een combinatie hebben gemaakt van actuele Chinese en Belgische kunst.
In alle interviews, tijdschriften, publicaties,…, rond dit initiatief is het woord communicatie nooit ver weg.

 

 

 

 

 

De communicatie mag de kunst op zich wel niet wegdringen.
Dat is voor mij de grens.  

 

 

Aan het hoeveelste project Jos Herck met dit initiatief toe is, weet hij waarschijnlijk zelf niet. Nochtans zou een boek of een overzichtstentoonstelling na zoveel jaar ‘wroeten’ op zijn plaats en op tijd zijn!

 

 

Actuele kunst hoort bij een stad zoals Sint-Truiden.
Ik hoop alleen maar dat de huidige politieke omstandigheden en de bekrompenheid en niet-interesse van sommige collega-beleidsverantwoordelijken de aanpak, die de vroegere schepen van cultuur Mil Londoz en ik als burgemeester in gang gezet hebben, niet belemmerd en/of vertraagd wordt.
De politiek moet het beleidskader uittekenen, maar mag zich niet inlaten met de kunst op zich.
Zie de tekst ‘Jan Van Imschoot nu in CIAP’ op deze website.

 

 

Tot slot een dikke proficiat aan de heer Michel Neven. Hij is niet aan zijn proefstuk toe (zie onder andere het kunstwerk rond fruit van kunstenaar Hugo Duchateau dat aangebracht is op de gevel van één van zijn eigendommen in de Luikerstraat en er volgen er nog een paar) en plant bij de realisatie van de nieuwbouw hier op deze site ook een aantal actuele kunstvormen. Bovendien is hij bereid, in afwachting van dit nieuwe project, de huidige ruimte ter beschikking te stellen voor welbepaalde initiatieven in de kunstsfeer.
Vooral jonge kunstenaars kunnen hiermee kansen krijgen, temeer omdat deze ruimte zich uitstekend leent voor welbepaalde installaties, binnen en buiten.
Ik ga zo snel mogelijk met hem rond de tafel zitten om te bekijken hoe we dit praktisch kunnen organiseren, bijvoorbeeld in samenwerking met de vzw Koninklijke Kunstkring en de vzw Kunst Groen.
Vele eigenaars kunnen aan hem een voorbeeld nemen: kunstenaars kansen geven en (actuele) kunst in de openbare ruimte brengen.

 

 

Zie ook de website www.electroneven.be/pigs.