‘Laat de natuur niet stikken’

Natuurpunt lanceert een campagne onder de titel ‘Laat de natuur niet stikken’.
De organisatie plaatst daarom grote borden in natuurgebieden, die hun eigendom zijn. (1)

Natuurpunt kan op mijn steun rekenen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Stikstof hangt als een stolp boven Vlaanderen en bedreigt onze natuur en onze gezondheid.
Ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOX) komen in de lucht en slaan dan neer.
Burgers zijn zich minder bewust van de gevolgen van stikstof, omdat het niet zichtbaar is en niet valt te ruiken.

Het is dringend nodig dat de Vlaamse regering werk maakt van een echt beleid om de stikstofuitstoot ernstig te verlagen. En dat zal inspanningen vragen.
In 2045 mag nergens in de natuur de schadedrempel voor stikstof nog overschreden worden, nu is dat nog 82 procent. Toch moet in 2030 het aantal overschrijdingen al gehalveerd zijn.

Niet alleen moet de stikstofkraan dicht. Er is eveneens nood aan voldoende budget voor natuurherstel om de door stikstof aangerichte schade te herstellen.

Alle sectoren zullen mee moeten werken aan een oplossing: mobiliteit, de industrie, de landbouw, en alle andere grote stikstofbronnen.
Geen probleem met mogelijke technologische oplossingen, integendeel zelfs. Maar we moeten realistisch zijn: de technologie zal slechts voor een bepaald, beperkt gedeelte het stikstofprobleem kunnen oplossen.

Wat de landbouw betreft, kan enkel een ander model een uitweg bieden: een landbouw op een beperkter schaal, die vooral gericht is op de eigen consumptie. Landbouwers vragen terecht rechtszekerheid, maar dat verdient de natuur ook.
Er moet effectief rekening gehouden worden met de Europese richtlijn voor natuurbescherming.

Een fundamentele beslissing dringt zich op.
Hoe langer een oplossing voor het probleem uitgesteld wordt, hoe groter het probleem wordt. Maar blijkbaar geraken de meerderheidspartijen N-VA-CD&V en Open Vld  binnen de Vlaamse regering niet akkoord.
Ik heb dat nog eens benadrukt in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 1 december 2021, zoals u hieronder kan lezen. (2)”