mei 2024

Boetes voor de landbouwsector: eerder aan de lage kant

“De landbouwsector, de Boerenbond (BB) voorop, schreeuwt ‘moord en brand’ over de strenge controles op diverse vlakken.
Dat is de laatste maanden nog gebleken tijdens de talrijke acties”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Maar het is helemaal niet zo erg als zij het voorstellen, integendeel zelfs.

“Ik ben tevreden!”

“Ik ben tevreden over mijn score van 5 op 10 dat Het Belang van Limburg mij geeft voor mijn parlementair mandaat van de afgelopen vijf jaar”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Zeker als er rekening gehouden wordt met het feit dat ik mij niet meer opgedrongen heb binnen de Vlaamse VOORUIT-fractie en systematisch de jongere collega’s liet voorgaan. 
Dat is al begonnen met het verdelen en toewijzen van commissies aan mij, die niet echt de meeste media-aandacht krijgen.  

De laatste audit voor Sint-Truiden?

“Audit Vlaanderen heeft inmiddels een vierde forensisch rapport over de stad Sint-Truiden afgeleverd.(1)(2)(3)
Is dit het laatste? Ik hoop het voor de inwoners en het imago van onze stad”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Oorlogen

In een oorlog worden gewone mensen, die elkaar niet kennen, afgemaakt ten voordele van mensen, die elkaar wel kennen, maar elkaar niet afmaken.

Leeftijdsdiscriminatie of agisme

“Ja, er is leeftijdsdiscriminatie in de samenleving, ook in de politiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een interessante bijdrage in dat verband is ‘Het is niet omdat ik 65 ben dat ik ineens wil bloemschikken’ in De Standaard Weekblad. Ludwig Vandenhove komt daarin ook aan bod.

Zodra je de 60 voorbij bent, voel je dat je niet meer gezien wordt  als iemand die kan leiden. Je bent ineens een dinosaurus(1)", zegt Ludwig Vandenhove.  

Tags:

Nieuwsbrief nr. 239

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.  

 

 

 

 

 

 

Tags:

Gebruik van pesticiden: en onze gezondheid?

“Uit een Amerikaanse studie blijkt dat kinderen, die blootgesteld worden aan pesticiden een motorische en verstandelijke achterstand vertonen tegenover leeftijdsgenoten, die niet in deze situatie verkeren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hoe zit dat in België en Vlaanderen?

Ook in België en Vlaanderen maken wetenschapslui zich zorgen om dat eventueel verband.
Zij suggereren om (een) specifieke studie(s) te laten uitvoeren.
(2)

Eindelijk: dierenwelzijn wordt in de grondwet opgenomen!

Na de Senaat heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de opname van dierenrechten in de grondwet goedgekeurd.

"Eindelijk!", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Artikel 7 bis stelt: "De federale staat, de gemeenschappen en de gewesten zullen bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden moeten streven naar de bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel".

"Ik ben tevreden, het gaat om een historische beslissing, die onomkeerbaar is. 
'Deze strijd' heeft lang genoeg geduurd.

Tags:

Digitale basisvaardigheden: iedereen moet meekunnen in onze maatschappij

“In 2023 had 61% van de inwoners in het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar minstens digitale vaardigheden.
Dat betekent dat 39% van diezelfde bevolkingsgroep die digitale basisvaardigheden mist”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het percentage met die basiskennis stijgt weliswaar ten opzichte van 2021: toen was het maar 54%. Maar 39% blijft een hoog aantal. Er is bijgevolg nog veel werk aan de winkel.

Zonnepanelen op landbouwgrond?

“Hebben landbouworganisaties vorige maanden niet betoogd voor het feit dat landbouwgrond bestemd moest blijven voor landbouwactiviteiten? Ja, toch”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Onze politici zijn de kwaadste nog niet”

In vergelijking met volmaakt altruïstische engeltjes vallen onze politici tegen. Naar om het even welke historische standaarden daarentegen zijn onze politici de slechtste niet. Of wanneer was het beter?

Pagina's