november 2023

Vlaanderen moet plattelandsbeleid ernstig nemen

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement op woensdag 22 november 2023 tijdens de bespreking van de begroting 2024.

Vlaams dierenwelzijnsbeleid: goed, maar…

Op woensdag 15 november 2023 werd de begroting 2024 rond het Vlaams dierenwelzijnsbeleid besproken in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.

“Het was andermaal een goednieuwsshow van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Regionalisering Justitie: absurd!

“Ik blijf het absurd vinden om de bevoegdheid Justitie, die nu federaal zit, over te hevelen naar de gemeenschappen en/of gewesten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“Ons land is zo al ingewikkeld genoeg: gaan we allemaal NOG wat moeilijker maken?

Ik heb die stelling nog eens herhaald in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie’ van het Vlaams parlement op dinsdag 21 november 2023.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst.

“De stad Sint-Truiden is virtueel failliet door verdubbeling van de schuldenlast door dit bestuur” 

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove in een interview met de lokale nieuwswebsite ‘Truiens Nieuws”. (1)

VOORUIT en ik hebben het al vaak aangehaald, maar sommigen, binnen en buiten de politiek, blijken het nog altijd niet te geloven”, zegt Ludwig Vandenhove. “Dus heb ik nog maar eens de actuele cijfers opgevraagd bij de financiële dienst van de stad Sint-Truiden en ze vergeleken met mijn periode als burgemeester.
De toestand is ronduit dramatisch. 

De dingen

De dingen die we aan mensen bewonderen, vriendelijkheid en gulheid, openheid, eerlijkheid, begrip en gevoel, gelden in ons bestel als bijverschijnselen van mislukking. En de trekken die ons tegenstaan, scherpte, hebzucht, materialisme, bekrompenheid, egoïsme en eigenbelang, gelden als kenmerken van succes. En ook al bewonderen mensen de kwaliteiten van de eerste categorie, ze plukken maar al te graag de vruchten van de tweede.

Stagiair rechten op bezoek

“Op dinsdag 21 november 2023 had ik studente Magdelaine Demoucelle van het 3de jaar bachelor rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven  op bezoek in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In het kader van een stage voor het vak grondwettelijk recht moest zij een dag ‘meelopen’ met een politicus.
Magdelaine had mij uitgekozen.

“Terug naar de oude structuur van de provinciale afdelingen”, Ludwig Vandenhove reageert op ontslag Rousseau

Dat is de titel van een bijdrage op de lokale nieuwswebsite ‘Sintruin Begot!’ naar aanleiding van het ontslag van Conner Rousseau als VOORUIT voorzitter en de opvolging door Melissa Depraetere. 

Ook voor de krant De Morgen ben ik ijverig

“In juni 2023 heeft de krant De Tijd de activiteiten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers opgelijst gedurende deze legislatuur.
Ik kwam daar goed uit en dat wordt nu bevestigd door cijfers van de krant De Morgen (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Cijfers zijn maar cijfers, maar het doet goed als politicus om het zwart op wit papier te zien.

Kampioenendag De Eendracht Sint-Truiden

Op zondag 19 november 2023 was het nog eens zover: kampioenendag bij de duivenmaatschappij De Eendracht in Sint-Truiden, Terbiest 104.

Zoals elk jaar, was ik er van de partij met een aantal collega VOORUIT-verkozenen.
Dit keer waren dat de gemeenteraadsleden Ann Knaepen, Maurice Hollebeke en Johnny Vangrieken.

Limburg viert Willy Claes 85 jaar

“Willy Claes wordt op vrijdag 24 november 2023 85 jaar. En dat moet gevierd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Los van overtuiging, kan niemand, die de politiek objectief benadert, ontkennen dat Willy Claes veel betekend heeft voor België en Limburg en zeker voor het Limburgs Socialisme.
“De kleine Hasselaar, die het Socialisme in Limburg groot maakte, kende een loopbaan om U tegen te zeggen."

Te gast op de lokale radio Trudo FM

"Op zondagmorgen 19 november 2023 was ik al vroeg te gast op de lokale radio Trudo FM (105.2 MHz FM), Kazernestraat 14 in Sint-Truiden in het programma ‘Thuis in Haspengouw’", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove over Conner en Melissa

“Conner Rousseau nam een juiste en moedige beslissing.
Melissa Depraetere is in de huidige omstandigheden de beste keuze”.

Extremen

Twee soortgelijke extremen? Er is een hemelsbreed verschil tussen Vlaams Belang en PVDA.

Pagina's