Vlaams dierenwelzijnsbeleid: goed, maar…

Op woensdag 15 november 2023 werd de begroting 2024 rond het Vlaams dierenwelzijnsbeleid besproken in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.

“Het was andermaal een goednieuwsshow van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Akkoord, wat positief is, mag benadrukt worden. Maar politiek betekent evenzeer aandacht hebben voor de punten, die beter kunnen en/of die nog lang niet gerealiseerd zijn. Maar kritiek is niet besteed aan deze minister, hij luistert nauwelijks naar de voorstellen van de oppositie.
Ben Weyts loopt nu éénmaal niet hoog op met de wetgevende macht, het Vlaams Parlement, dat is al te vaak gebleken met al zijn bevoegdheden.

Ik maakte namens VOORUIT een aantal bedenkingen en stelde een aantal vragen.

VOORUIT is vragende partij om een afzonderlijke bespreking en Commissie te wijden aan het Europese Unie (EU)-voorzitterschap en welke de prioriteiten van Vlaanderen zijn.
Hetzelfde geldt voor de al zolang aangekondigde Codex Dierenwelzijn.
We gaan ervan uit dat het hierbij niet gaat om aankondigingspolitiek, maar dat dit belangrijk document dat het dierenwelzijnsbeleid voor de komende jaren zal vastleggen, onderwerp zal zijn van een grondig politiek debat, als het ware in een OPEN dialoog. Bovendien is het belangrijk dat een aantal partners uit het werkveld de kans krijgen om hun bemerkingen en/of suggesties te geven via één of meerdere hoorzittingen. 

Bij het vastleggen van de werkzaamheden van de Commissie moet er rekening gehouden worden, zowel met het EU-voorzitterschap, als met de Dierenwelzijnscodex.

Er wordt een extra recurrent beleidsbudget voorzien van 1 750 000 euro voor extra ondersteuning voor de dierenasielen.
Zal dat geld besteed worden voor meer dierenasielen en/of om de bestaande kwalitatief te versterken? Het betreft blijkbaar dat laatste, onder andere een betere vergoeding voor in beslag genomen dieren, waar ik zelf ook al een aantal keren op aangedrongen heb.

De minister blijft vasthouden aan sensibilisering en preventie als het gaat over de aankoop van (huis)dieren en om de overpopulatie in de dierenasielen aan te pakken. Bovendien blijft hij inzetten op een zo snel mogelijke doorstroming vanuit de dierenasielen via bijvoorbeeld het gekoppelde premiestelsel aan adopties. Maar er moet vooral iets gedaan worden aan de instroom en dat gebeurt ter weinig.

In het kader van de beperking van die instroom is het belangrijk dat er ingegrepen wordt op het vlak van het fokken van dieren. (1)
Gaan de plannen van de minister ver genoeg? Wat VOORUIT betreft, zouden die gerust nog een stuk verder mogen gaan.

En maar Ronde Tafels! Maar wanneer durft de minister eindelijk eens een einddatum te stellen om dierenproeven echt te verbieden?  Zolang dat niet gebeurt, zal er toevlucht toe genomen worden.
Dierenproeven zouden echt nog maar uitzonderlijk mogen gebeuren. Dus als algemeen principe een VERBOD met een aantal UITZONDERINGEN.

Wat er uiteindelijk zal geworden van het dierenwelzijnslabel - beperkt tot de varkenssector? - is ontgoochelend.

In het beleid voor 2024, net zoals in de Dierenwelzijnscodex, zitten er andermaal teveel afwijkingen, uitzonderingen, uitdoofscenario’s, overgangsperiodes. Het mooiste voorbeeld daarvan is het dolfinarium in Brugge. Nochtans stond het definitieve einde van het houden van dolfijnen uitdrukkelijk in het regeerakkoord.
Minister Ben Weyts maakt als het ware ‘misbruik’ van de betekenis van deze termen.

Akkoord met de algemene principes van sensibilisering en handhaving. Maar het mag nog meer en beter zijn.
Ik lees in de beleidsverklaring niets qua handhaving en controles over de gemeenten en de lokale dierenpolities. Nochtans zijn zij belangrijk op dat vlak, zij staan niet voor niets het dichtst bij de bevolking.

Ook nu valt weer op dat eens de private sector betrokken is er steeds een grote(re) terughoudendheid is bij minister Ben Weyts om effectief op te treden en/of misbruiken aan te pakken.

Conclusie: Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts levert goed werk sinds de materie Dierenwelzijn is geregionaliseerd, maar op sommige punten zou er verder moeten gegaan worden.

Ik heb mij namens VOORUIT onthouden bij de stemming.”  
___