Regionalisering Justitie: absurd!

“Ik blijf het absurd vinden om de bevoegdheid Justitie, die nu federaal zit, over te hevelen naar de gemeenschappen en/of gewesten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“Ons land is zo al ingewikkeld genoeg: gaan we allemaal NOG wat moeilijker maken?

Ik heb die stelling nog eens herhaald in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie’ van het Vlaams parlement op dinsdag 21 november 2023.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst.


___