De dingen

De dingen die we aan mensen bewonderen, vriendelijkheid en gulheid, openheid, eerlijkheid, begrip en gevoel, gelden in ons bestel als bijverschijnselen van mislukking. En de trekken die ons tegenstaan, scherpte, hebzucht, materialisme, bekrompenheid, egoïsme en eigenbelang, gelden als kenmerken van succes. En ook al bewonderen mensen de kwaliteiten van de eerste categorie, ze plukken maar al te graag de vruchten van de tweede. (1)

___

  • (1)John Steinbeck, ‘Cannery Row’, Uitgeverij Van Oorschot Amsterdam, 2023, pagina 144.  
     
  • Foto: commons.wikimedia.org.