Kampioenendag De Eendracht Sint-Truiden

Op zondag 19 november 2023 was het nog eens zover: kampioenendag bij de duivenmaatschappij De Eendracht in Sint-Truiden, Terbiest 104.

Zoals elk jaar, was ik er van de partij met een aantal collega VOORUIT-verkozenen.
Dit keer waren dat de gemeenteraadsleden Ann Knaepen, Maurice Hollebeke en Johnny Vangrieken.

Ik heb opnieuw een aantal ereprijzen gesponsord. Ja, dat kost geld, maar daarvoor word je nu éénmaal ook betaald als politicus. Dat blijft mijn redenering, maar ik weet dat heel wat collega’s politici zo niet denken.

Spijtig genoeg zie ik bij elk bezoek aan een duivenmaatschappij dat deze sport achteruitgaat. 
De gemiddelde leeftijd van de liefhebbers ligt erg hoog en er komen maar met mondjesmaat nieuwe, jonge leden bij.

Elke keer als ik op het domein Terbiest langsga bij de één of andere vereniging blijf ik ervan overtuigd dat de stad Sint-Truiden die eigendom moet verwerven.
Het blijft voor VOORUIT de ideale locatie om het verenigingsleven te koppelen aan een groene omgeving.
Het zal één van onze programmapunten blijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024, ook al zullen er echte prioriteiten moeten gelegd worden met de slechte financiële toestand van de stad Sint-Truiden.

Het bezoek aan deze jaarlijkse kampioen dag is nooit meer zoals deze zoveel jaren geweest is met voorzitter Arthur Knapen, de vader van Ann, die in 2020 overleden is.

Duivensport blijft voor mij een stuk nostalgie.
Het was de eerste sport waarmee ik kennismaakte via mijn grootvader en peter Louis Delwiche in Schurhoven (Sint-Truiden).”  

___