juli 2021

Nieuwsbrief nr. 96

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Het Sint-Agnesbegijnhof in Sint-Truiden … en het groenonderhoud?

“Het Sint-Agnesbegijnhof in Sint-Truiden is Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur  (UNESCO) Werelderfgoed en is één van de attracties van onze Trudo stad”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een reden temeer om het goed te onderhouden.

Neem nu de buxus rond de Begijnhofkerk.
Je kan het onderscheid niet meer maken tussen de buxus en het onkruid.
De provincie Limburg heeft een aantal jaren geleden geïnvesteerd in de aanleg van die buxus in de vorm van kruisen, nu kan je ze zelfs niet meer zien.

Woonzorgcentrum Sint-Laurentius in Brustem verkocht

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden heeft beslist om de gebouwen van het voormalige woonzorgcentrum in Brustem (deelgemeente Sint-Truiden) te verkopen.

Ons voorstel was om dit gebouw te behouden voor het verenigingsleven, (onder andere) van Brustem”, zeggen VOORUIT gemeenteraadsleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Sjoemelen met Coronasteun: ongehoord!

“Zowel de federale, als de Vlaamse regering hebben accuraat en snel gehandeld om de sociaal -economische gevolgen van Covid-19 zo goed mogelijk te counteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is des te erger als we dan nu vaststellen dat er heel wat gesjoemeld wordt met dat overheidsgeld.
Ontoelaatbaar, ongehoord, zelfs misdadig”, foetert Ludwig Vandenhove.

Twee soorten korpschefs

Je hebt twee soorten zonechefs. Ene, die als er iets ernstig gebeurt, naar het gevaar toeloopt. En eentje die er zo ver als mogelijk van wegloopt. Ik reken Provost (1) bij die laatste soort.
Bel maar als de kogels op zijn. (2)

’Genoeg water gepompt uit de grond. Er is beleid nodig.’

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg het aantal meldingen en aanvragen voor grondwaterputten op”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er is de laatste jaren een merkelijke stijging vast te stellen, onder andere voor wat betreft de landbouw- en de veeteeltsector. En dan spreken we nog niet over de illegale boringen.

In het kader van een duurzaam waterbeleid is er dringend een beleid nodig rond het oppompen van water.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Afschaffing opkomstplicht

De Vlaamse meerderheid van N-VA-CD&V-Open Vld heeft de stemplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen afgeschaft.
Een slechte zaak!

Er was beter geïnvesteerd in voorlichting en sensibilisering om de bevolking (opnieuw) de waarde van de democratie bij te brengen.

Eénmalige dossiertaks

VOORUIT heeft een voorstel van decreet ingediend om de dossiertaks slechts eenmalig te laten betalen bij een aanvraag of beroep door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen.

“Het voorstel van decreet is ingediend door de VOORUIT collega’s Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Katia Segers, Kurt De Loor, Maxim Veys en mijzelf”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De bedoeling is de aanvragen en/of beroepen laagdrempeliger te maken.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet.

EXPO 8 Limburgse academies voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Nog tot en met zondag 29 augustus 2021 loopt in de Begijnhofkerk, Begijnhof 25/33 in Sint-Truiden een tentoonstelling van de 8 Limburgse academies voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten. 
Organisatie: VERENIGING ter ondersteuning van ACADEMIES voor BEELDENDE KUNSTEN & MEDIA (VEBEM).

 

Opnieuw lokale koersen

Op zondag 25 juli 2021 was het eindelijk zover: opnieuw lokale koers met Brussel-Zepperen (Sint-Truiden) en een aantal randwedstrijden.

“Covid-19 heeft ook als gevolg gehad dat de lokale wielerwedstrijden en koersen voor niet-professionelen gedurende bijna twee seizoenen niet zijn kunnen doorgaan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Wij trachten met een aantal VOORUIT-verkozenen altijd alle koersen op het grondgebied van de stad Sint-Truiden aan te doen, nu kon dit echter niet.

Het verhaal van de prikkeldraad…

Inmiddels liggen er al meer dan twee maanden prikkeldraad, planken en stenen in de beek op het domein Speelhof in Sint-Truiden.

“Een gevaarlijke situatie! Bovendien niet goed voor de afwatering, zeker niet bij hevige regenval. Maar het is vooral de bevestiging van geen of onvoldoende aandacht te hebben vanuit de stad Sint-Truiden en vanuit de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken voor het openbaar domein”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wat is dat?”

Dat was de eerste reactie toen politieraadslid Ludwig Vandenhove de beelden zag van een naakte transgender in de -blijkbaar- politiecel van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

“Wat is dat?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af. “Zijn die beelden echt? Wie heeft die genomen? Korpsleden van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken?
Een intern onderzoek en een onderzoek van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, het Comité P, zijn hier op hun plaats.”

Grenzen van humor

Een groot misverstand in de hele discussie rond de grenzen van humor is het idee dat mensen die zich beledigd voelen met fluwelen handschoenen behandeld dienen te worden. Dat ze op de een of andere manier benadeeld zouden zijn, dat hun iets wordt ontzegd. Dat is niet zo.
Dat men zich beledigd voelt, betekent niet automatisch dat men gelijk heeft.

Pagina's