Zuhal Demir en Schulensbroek: Populisme!

"Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, die nu ineens de indruk geeft het kappen van bomen te gaan tegenhouden in Schulensbroek (Herk-De-Stad en Lummen).
Ze gaat alle partijen samenbrengen. En dat nu net in een project waar er een Stuurgroep is, waarin alle partijen zitten en waar jaren over vergaderd is", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Puur populisme: een ander woord heb ik daar niet voor.
Als gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur heb ik altijd actief proberen te bemiddelen dat alle betrokken organisaties, die actief zijn op en rond het Schulensmeer aan hun trekken zouden blijven kunnen komen. Dus niet enkel natuur, maar ook recreatie en sport. Ik denk dan onder andere aan de vissers van de vzw  Verenigde Vissers Schulensmeer (VVSM). Bovendien heb ik, samen met een aantal betrokkenen, altijd gepleit dat het aantal bomen dat zou gekapt worden zoveel mogelijk zou beperkt worden. Maar wij hebben dat altijd gedaan binnen die Stuurgroep, waarin trouwens heel wat Vlaamse instanties, waar minister Zuhal Demir voogdijminister van is, zetelen.
Nog meer: Natuurpunt is voortrekker van dit project en de voorzitter van de Stuurgroep is een werknemer van Natuurpunt.
Gezien de nauwe contacten tussen bepaalde medewerkers van het kabinet van de minister en Natuurpunt is dit standpunt nog meer opmerkelijk.

In heel wat projecten heb ik als gedeputeerde verdedigd dat er altijd omzichtig moet omgesprongen worden met het kappen van bomen, ook al komt dat de biodiversiteit ten goede. De gemiddelde burger, die elke dag hoort dat er nood is aan meer bomen tegen de klimaatopwarming, begrijpt dat immers niet.
Hetzelfde geldt voor de communicatie errond: als er bomen gekapt worden, moet er elke keer goed uitgelegd worden waarom dat nodig is.

Niet alleen heeft minister Zuhal Demir een ministerieel besluit genomen op 6 februari 2020, waarbij in de praktijk een  omgevingsvergunning voor dit project wordt goedgekeurd. Er zijn tevens verschillende kapvergunningen afgeleverd door de diverse gemeentebesturen.
Wat gaat de minister daar nog tegen doen?
Als er niet tijdig beroep is of wordt aangetekend, kan daar niets meer rond gebeuren. En als er sommige bomen gekapt zijn zonder vergunning (wat sommigen beweren), moet er door de betrokken gemeenten en/of door de dienst Handhaving van het departement Omgeving proces verbaal opgesteld worden, niet meer of niet minder. Handhaving is echter niet de eerste zorg van deze minister van Omgeving. Dat is ook al gebleken bij een aantal antwoorden op parlementaire vragen die ik aan haar gesteld heb.

Het werkbezoek van de bevoegde minister neigt echt naar populisme en fake news, waar de natuur en de biodiversiteit niets verder mee geraken."

  • Zie onder andere ook 'Make-over Schulensmeer (1)' van 16 juli 2019 op deze website.
     
  • Foto:  Schulensmeer, commons.wikimedia.org, Rieja07, eigen werk.